E-KNJIGE V OKOLJU UNIVERZE V LJUBLJANI – UPORABNI PRIROČNIKI ALI SLEPA ULICA: izkušnje CTK

  • Matjaž Eržen Mag. Matjaž Eržen, biliotekar specialist, je vodja Oddelka za pridobivanje in obdelavo gradiva v Centralni tehniški knjižnici. Naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana Elektronski naslov: matjaz.erzen@ctk.uni-lj.si
Ključne besede: elektronske knjige, visokošolske knjižnice, NetLibrary, statistični podatki, dostop, Centralna tehniška knjižnica

Povzetek

IZVLEČEK

E-knjige so sestavni del digitaliziranega gradiva, ki je na voljo uporabnikom visokošolskih knjižnic. Glede na pričakovanja založnikov pa očitno ne dosegajo nivoja uporabe v primerjavi z e-revijami, ki so se uveljavile že pred tem. Opisane so izkušnje CTK z raznimi ponudniki in različnimi modeli ponudbe e-knjig ter podrobneje predstavljeni rezultati enoletne uporabe e-knjig ponudnika NetLibrary, ki je dostopno uporabnikom visokošolskih knjižnic Univerze v Ljubljani. Rezultati uporabe, primerjave in izkušnje prikazujejo nekatere možne vzroke ter nakazujejo rešitve, ki naj bi prinesle boljšo uporabo tega gradiva.

Literatura

Armstrong, C.; Lonsdale, R. (2005). Challenges in managing e-bboks collections in UK academic libraries. Library Collections, Acquisitions & Technical Services, 29, 33-50.

Chan, G. R.Y.C.; Lai, J.K. (2005). Shaping the strategy for e-books : A Hong Kong perspective. Library Collections, Acquisitions & Technical Services, 29, 205-219.

Christianson, M. (2005). Patterns of use of electronic books. Library Collections, Acquisitions & Technical Services, 29, 351-363.

Christianson, M.; Aucoin, M. (2005). Electronic or print books : Which are used?. Library Collections, Acquisitions & Technical Services, 29, 71-81.

Crawford, W. (2006). Why aren’t ebooks more successful?. eContent, 10, 44.

Gunter, B. (2005) Electronic books : a survey of users in the UK. Aslib proceedings : New Information Perspectives 57 (6), 513-522.

McLuckie, A. (2005). E-books in an Academic library : implementation at the ETH Library, Zurich. The Electronic Library, 23 (1), 93.

Pečko Mlekuž, H. (2001). Tiskan učbenik – kaj je že to? : elektronske knjige pri izobraževanju na univerzi. Knjižnica, 45, 25-38.

Rosy, R.L. (2002). Ebooks for Libraries and Patrons : Two Years of Experience. Liber quarterly, 12, 228-233.

Williams, K.C.; Best,R. (2006). E-Books usage and the Choice of Outstanding Academic Book List : Is there a correlation?. The Journal of Academic Librarianship, 32 (5), 474-478.

Tedd, L.A. (2005). E-books in academic libraries : an international overview. New Review of Academic Librarianship, 11 (1), 57-79.

Wicht, H. (2006). Buying Ebooks. Pridobljeno 2. 4. 2007 s spletne strani http: //www.libraryjournal.com/article/CA6322021.html

Objavljeno
2013-12-29
Kako citirati
ErženM. (2013). E-KNJIGE V OKOLJU UNIVERZE V LJUBLJANI – UPORABNI PRIROČNIKI ALI SLEPA ULICA: izkušnje CTK. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 51(1). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5883
Rubrike
ČLANKI