VLOGA IN POMEN IZSELJENSKIH KNJIŽNIC

Rozina Švent

Povzetek

IZVLEČEK

V članku so predstavljeni rezultati ankete, ki je bila razposlana določenemu številu slovenskih izseljenskih knjižnic z namenom, da bi ugotovili zatečeno stanje teh knjižnic (predvsem v kakšnih pogojih delujejo) in gradiva, ki ga hranijo. Na podlagi pridobljenih podatkov bi Narodna in univerzitetna knjižnica oz. bolj konkretno Zbirka tiskov Slovencev zunaj R Slovenije, v prihodnje tudi zastavila svojo večjo aktivnost. Naš končni cilj je, da bi se tudi izseljenske knjižnice postopoma vključile v skupno bazo, tj. vzajemni katalog. S tem bi v večji meri izpopolnili tudi fond slovenike, ki izhaja po svetu, saj se nam le-ta, zaradi majhnih naklad in razpršenosti po vseh kontinentih sveta, pogosto izmuzne.

Ključne besede

izseljenske knjižnice; slovenika; Narodna in univerzitetna knjižnica; Zbirka tiskov Slovencev zunaj Republike Slovenije; anketa; analiza

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Ustava Republike Slovenije (1991). Uradni list Republike Slovenije, št. 1-4/91 z dne 25. junija 1991.

Zakon o knjižničarstvu (2001, 2002). Uradni list Republike Slovenije, št. 87/2001 z dne 8. novembra 2001 in št. 96/2002 z dne 14. novembra 2002.

Narodna in univerzitetna knjižnica. Arhiv Zbirke tiskov Slovencev zunaj R Slovenije, izpolnjeni anketni vprašalniki.