EVALVACIJA ZAUPANJA VREDNIH DIGITALNIH ARHIVOV PRI PROJEKTU reUSE!

  • Alenka Kavčič-Čolić Mag. Alenka Kavčič-Čolić, bibliotekarka specialistka, je vodja Bibliotekarskega raziskovalnega centra v Narodni in univerzitetni knjižnici. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: alenka.kavcic@nuk.uni-lj.si
  • Mateja Šmid Mateja Šmid je zaposlena kot strokovna sodelavka na Katedri za gradbeno informatiko Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Naslov: Jamova 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: msmid@ikpir.fgg.uni-lj.si
Ključne besede: digitalni arhivi, digitalni repozitoriji, evalvacija, metodologija, mednarodni projekti

Povzetek

IZVLEČEK

V okviru evropskega projekta reUSE! iz programa eVsebine je imelo pet partnerjev za cilj izgradnjo zaupanja vrednih digitalnih arhivov, ki naj bi se polnili s pre-printi in digitaliziranimi oblikami tiskanih publikacij, ki so bile objavljene v institucijah javnega sektorja. Glavni cilj je bil doseči širšo dostopnost do teh vsebin ter njihovo trajno ohranjanje. Naloga Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Nacionalne knjižnice Nemčije in Narodne in univerzitetne knjižnice je bila kritično oceniti in usmerjati razvoj omenjenih arhivov. V ta namen je bila pripravljena posebna metodologija za evalvacijo digitalnih arhivov, ki pri njihovem delovanju upošteva organizacijski, tehnični in uporabniški vidik. V tem prispevku predstavljamo metodologijo in rezultate evalvacije s poudarkom na organizacijskem in uporabniškem vidiku.

Literatura

Aschenbrenner; A., Kaiser, M (2005). White Paper on Digital repositories (2005). reUSE project document. Pridobljeno 20. 3. 2007 s spletne strain: http://www.uibk.ac.at/reuse/docs/reuse-d11_whitepaper_10.pdf

Bevan, N. (1999). Quality in Use: Meeting user needs for quality. Journal of System and Software, 1999.

Hartson, H. R., Shivakumar, P., Pérez-Quińones, M. A. (2004). Usability inspection of digital libraries: a case study. International Journal on Digital Libraries 4(2), 108-123. Pridobljeno 20. 2. 2005 s spletne strani: http://springerlink.metapress.com/media/3AA8LU4D7K6TPG5CAAV0/Contributions/K/B/A/K/KBAKVN0UKMTW3L34.pdf

ISO 9241-11:1998. Guidance on Usability.

ISO 13407:1999. Human-centred design processes for interactive systems.

Kavčič-Čolić, A., Šmid, M., Majcenović, D., Depolli, M. (2006). Evaluation report : Deliverable D No. 3.2 eContent Programme reUSE - digital master files of printed publications : eContent Project No. 11173. Ljubljana, NUK. Pridobljeno 9. 3. 2007 s spletne strani: http://www.uibk.ac.at/reuse/documents/

Kengeri, R., Seals, C.D., Harley, H.D., Reddy, H.P., Fox, E.A. (1999). Usability study of digital libraries: ACM, IEEE-CS, NCSTRL, NDLTD. International Journal on Digital Libraries, 2(2/3), 157-169. Pridobljeno 9. 3. 2007 s spletne strani: http://springerlink.metapress.com/media/C5VPWLMGVM3MAXJLKQ5R/Contributions/3/2/7/H/327H4VKTW77XMY8E.pdf

Kosec, P., Debevc, M. (2007). Primerjava metod za ocenjevanje uporabnosti računalniških aplikacij. V: Z informatiko do poslovnih priložnosti. Ljubljana : Slovensko društvo Informatika.

Reference Model of an Open Archival Information System (OAIS) : Recommendation for space data system standards : CCSDS 650.0-B-1.Blue Book (2002). // Committee on Intellectual Property Rights and the Emerging Information Infrastructure, the Computer Science & Telecommunications Board, and the Commission on Physical Sciences, Mathematics, and Applications. Washington: CCSDS (Consultative Committee for Space Data Systems). Pridobljeno 5. 4. 2004 s spletne strani http://ssdoo.gsfc.nasa.gov/nost/isoas/ref_model.html

Shen, R., Vemuri, N.S., Fan, W., Fox, E.A. (2006). What is a successful digital library? V : Gonzalo, J. ... [et al.] (Ur.), Research and advanced technology for digital libraries : proceedings /10th European Conference, ECDL 2006, Alicante, Spain, September 17-22, 2006 (str. 208-219). Berlin ; Heidelberg : Springer (Lecture notes in computer science; 4172).

Trusted digital repositories: attributes and responsibilities. An RLG-OCLC report. (2002) Mountain View, CA: RLG. Pridobljeno 22. 3. 2007 s spletne strani: http://www.rlg.org/longterm/repositories.pdf

Trustworthy repositories audit & certification : criteria and checklist (2007). Chicago : CRL, The Center for Research Libraries ; Dublin (OH) : OCLC Online computer Library Center, (verzija 1.0). Pridobljeno 12. 3. 2007 s spletne strani: http://1.1.1.1/281940748/254025960T070312080814.txt.binXMysM0dapplication /pdfXsysM0dhttp://www.crl.edu/PDF/trac.pdf)

Objavljeno
2013-12-29
Kako citirati
Kavčič-ČolićA., & ŠmidM. (2013). EVALVACIJA ZAUPANJA VREDNIH DIGITALNIH ARHIVOV PRI PROJEKTU reUSE!. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 51(1). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5881
Rubrike
ČLANKI