TERMINOLOŠKI KOTIČEK: Sopomenke in protipomenke

Ivan Kanič

Povzetek

-

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Ahlin, M. et. al. (2003). Slovar sinonimov slovenskega jezika : splošna določila in opis zgradbe slovarskih sestavkov z vzorčno predstavitvijo. Ljubljana: ZRC SAZU.

Delovno gradivo VIII za Bibliotekarski terminološki slovar. Ljubljana: Bibliotekarska terminološka komisija. 2005.

Delovno gradivo VIII za Bibliotekarski terminološki slovar : Dodatek A+B. Ljubljana: Bibliotekarska terminološka komisija. 2006.

Leder, Z. (2005). Vrednotenje sinonimov (neobjavljeno).

Slovenski pravopis. Ljubljana. ZRC SAZU. 2001.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. DZS. 1994.

Toporišič, J. (1992). Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.