VSEBINSKI OPIS LEPOSLOVJA V NUK

Tatjana Kovač

Povzetek

IZVLEČEK

Prispevek opisuje, kako označujemo leposlovje v NUK-u. Izhajamo iz formata COMARC. Ta omogoča opredelitev literarnih vrst in zvrsti ter jezika dokumenta v kodirani obliki, književnosti po nacionalnem jeziku pa opredeljujemo tudi z vrstilci UDK.
Pri oblikovanju predmetnih oznak za vsebinski opis leposlovja upoštevamo Iflina načela za predmetno označevanje ter pravila za oblikovanje predmetnih oznak in predmetnih nizov v Splošnem slovenskem geslovniku (2002).
Predstavljena so splošna in posebna pravila, po katerih oblikujemo predmetne oznake. Najpogosteje leposlovne vsebine uvrščamo med imenske, tematske in zemljepisne predmetne oznake.

Ključne besede

vsebinska obdelava; predmetne oznake; leposlovje; književnost

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Splošni slovenski geslovnik: navodila za predmetno označevanje knjižničnega gradiva in geslovnik (2002). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Guidelines on Subject Access to Individual Works of Fiction, Drama, Etc. (2000). Chicago and London: American Library Association.