OPREDELITEV KRITERIJEV KAKOVOSTI IN ZAHTEVNOSTI LEPOSLOVJA

Andrej Pogorelec

Povzetek

IZVLEČEK

Splošne knjižnice naj bi svojim uporabnikom zagotavljale širok izbor leposlovnega gradiva vseh zahtevnostnih stopenj. Pri tem se samo po sebi zastavlja vprašanje, ali bi bilo mogoče zahtevnost in kakovost vzpostaviti tudi kot kriterij sistematičnega razvrščanja leposlovja. Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, je potrebno določiti, kakšno je sploh razmerje med kakovostjo in zahtevnostjo ter v kolikšni meri je mogoče leposlovje po takšnih kriterijih objektivno ovrednotiti. Morebitno vpeljavo takšnih kriterijev razvrščanja leposlovja pa bi bilo potrebno osvetliti tudi z vidika knjižničnega managementa.

Ključne besede

leposlovje; splošne knjižnice; kvaliteta; kriteriji

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Baumgartner, S. (1999). Slovenci in knjiga. Sodobnost, 18 (5-6), 415-434.

Dović, M. (2000). Literarna aksiologija v osemdesetih in devetdesetih … Primerjalna književnost, 23 (2), 125-139.

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev. Pridobljeno 3.12. 2001 s spletne strani: http://www.zbds-zveza.si/kodeks.html

Jaklič, T. (2002, 14. oktober). “Dober” roman ni “dober” za vsakogar. Delo, Književni listi, str. 5.

Kos, J. (1983). Očrt literarne teorije. Ljubljana: DZS.

Literatura. (1987). Ljubljana: Cankarjeva založba.

Management (1994). Radovljica: Didakta.

Novljan, S. (1993). Imate kaj novega?. Knjiga, (3), 43-44.

Novljan, S. (1994). UNESCOV manifest o splošnih knjižnicah. Knjižničarske novice, 4 (10-11), 6-7.

Normativi in standardi za splošnoizobraževalne knjižnice. (1987). Poročevalec kulturne skupnosti. 6 (28) , 70-78.

Operativni management. (1998). Kranj: Moderna organizacija.

Pirjevec, A. (1940). Knjižnice in knjižničarsko delo. Celje: Družba Sv. Mohorja v Celju.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. (1994). Ljubljana: DZS.

Smith, B. H. (1988). Contingencies of value … Cambridge; Massachutes; London: Harvard University Press.

Šlajpah, M. (1961). Ljudske knjižnice. Priročnik za knjižničarje. Ljubljana: DZS.

Virk, T. (1999). Moderne metode literarne vede in njihove filozosko teoretske osnove. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo.

Weingand, D.E. (1994). Managing today’s public library. Englewood, Colorado: Libraries unlimited, inc.

Zakon o knjižničarstvu. (2001). Uradni list RS, 87.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. (2002). Uradni list RS, 001.