WEBOMETRIJA, KAJ JE V TEM POMEMBNEGA ZA NAŠO STROKO?

Boštjan Mur, Primož Južnič

Povzetek

IZVLEČEK

Webometrija, kvantitativna analiza in raziskovanje fenomena svetovnega spleta, je področje, ki ga sestavljajo prispevki s področja bibliotekarske in informacijske znanosti in tudi drugih znanosti. Metodologija in tudi nekatera teoretična izhodišča so naslonjena predvsem na bibliometrijo. Pričujoči pregledni članek predstavlja novejše trende na tem področju in opozarja knjižničarje in druge informacijske strokovnjake na možnosti, ki jih webometrijski pristopi prinašajo za področje evaluacije, tako znanstvenega objavljanja kot tudi različnih bibliotekarskih storitev.

Ključne besede

webometrija; bibliometrija; svetovni splet

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Almind, T. C. & Ingwersen, P. (1997). Informetric analysis of the World Wide Web: methodological approaches to webometrics. Journal of documentation, 53 (4), 404-426.

Ask.com. (2006). About Web search. Pridobljeno 19. 3. 2006 s spletne strani: http://sp.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml

Bar-Ilan, J. & Peritz, B. C. (2002). Informetric theories and methods for exploring the Internet: an analytical survey of recent research literature. Library trends, 50 (3), 371-392.

Bartol, T. (2002). Bibliometrična analiza navajanja in citiranja nacionalne kmetijske revije Sodobno kmetijstvo v mednarodnih bibliografskih in spletnih virih. Sodobno kmetijstvo, 35 (11-12), 447-452.

Björneborn, L. & Ingwersen, P. (2001). Perspectives of webometrics. Scientometrics, 50 (1), 65-82.

Björneborn, L. & Ingwersen, P. (2004). Toward a basic framework for webometrics. Journal of the American society for information science and technology, 55 (14), 1216-1227.

Brin, S. & Page, L. (1998). The anatomy of a large scale hypertextual Web search engine. Computer networks and ISDN systems, 30 (1-7), 107-117. Pridobljeno 2. 3. 2006 s spletne strani: http://www-db.stanford.edu/~backrub/google.html

Chakrabarty, S., et al. (1999). Hypersearching the web. Scientific American, 280 (6), 54-60.

Cui, L. (1999). Rating health Web sites using the principles of citation analysis: A bibliometric approach. Journal of medical Internet research, 1 (1), e4. Pridobljeno 29. 9. 2003 s spletne strani: http://www.jmir.org/1999/1/e4/

Dean, J. & Henzinger, M. R. (1999). Finding related pages in the World Wide Web. Computer Networks and ISDN systems, 31, 389-401. Pridobljeno 4. 3. 2006 s spletne strani: http://www.cs.indiana.edu/~bmarkine/oral/DeanHenzinger.pdf

Egghe, L. (2000). New informetric aspects of the Internet: some reflections – many problems. Journal of information science, 26 (5), 329-335.

Garfield, E. (1979). Citation Indexing: its theory and applications in science, technology, and humanities. New York: Wiley.

Ingwersen, P. (1998). The calculation of Web impact factors. Journal of documentation, 54 (2), 236-243.

Južnič, P. (1999). Metodološka osnova analize citiranosti in njena uporaba v Sloveniji. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Južnič, P. (2000). Analiza citiranja in motivi za citiranje. Knjižnica, 44 (4), 33-50.

Južnič, P. (2005). Bibliometrijske metode. V A. Šauperl (Ur.), Raziskovalne metode v bibliotekarstvu, informacijski znanosti in knjigarstvu (str. 68-95). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Kleinberg, J. M. (1999). Authoritative sources in a hyperlinked environment. Journal of the ACM, 46 (5), 604-632. Pridobljeno 2. 3. 2006 s spletne strani: http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/auth.pdf

Kotar, M. (2005). Bibliometrijska analiza informacij v tekstilstvu in njihovo razširjenje. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Larson, R. R. (1996). Bibliometrics of the World Wide Web: an exploratory analysis of the intellectual structure of cyberspace. V Proceedings of the 59th ASIS annual meeting Baltimore, Maryland, (str. 71-78). Medford: Information Today. Pridobljeno 29. 9. 2003 s spletne strani: http://sherlock.berkeley.edu/asis96/asis96.html

Lawrence, S. & Giles, C. L. (1999). Accessibility of information on the Web. Nature, 400 (6740), 107-109.

Lawrence, S., Giles, C. L. & Bollacker, K. (1999). Digital libraries and autonomous citation indexing. IEEE computer, 32 (6), 67-71.

Leydesdorff, L. & Curran, M. (2000). Mapping university-industry-government relations on the Internet: the construction of indicators for a knowledge-based economy. Cybermetrics, 4 (1), p2. Pridobljeno 2. 3. 2006 s spletne strani: http://cybermetrics.cindoc.csic.es/pruebas/v4i1p2.htm

Mur, B. (2005). Bibliometrija, scientometrija in informetrija: k članku dr. Tvrtka Matije Šercarja Ali Slovenija noče informacijske znanosti? Organizacija znanja, 10 (2), 76-78.

Rousseau, R. (1997). Sitations: an exploratory study. Cybermetrics, 1 (1). Pridobljeno 29.9.2003 s spletne strani: http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics/articles/v1i1p1.html

Tague-Sutcliffe, J. (1992). An introduction to informetrics. Information processing & management, 28 (1), 1-4.

Thelwall, M. (2000). Web impact factors and search engine coverage. Journal of documentation, 56 (2), 185-189.

Thelwall, M. (2003). Can Google’s PageRank be used to find the most important academic web pages? Journal of documentation, 59 (2), 205-217. Pridobljeno 10. 3. 2006 s spletne strani: http://www.scit.wlv.ac.uk/%7Ecm1993/papers/2002_Google_PageRank_jdoc.pdf

Thelwall, M. (2004). Link analysis: an information science approach. Amsterdam: Academic Press.

Thelwall, M., Vaughan, L. & Björneborn, L. (2005). Webometrics. Annual review of information science and technology, 39, 81-135.

Vaughan, L. (2004). New measurements for search engine evaluation proposed and tested. Information Processing & Management, 40 (4), 677-691.

Vaughan, L. & Shaw, D. (2003). Bibliographic and Web citations: what is the difference? Journal of the American society for information science and technology, 54 (14), 1313-1322.

Vaughan, L. & Thelwall, M. (2004). Search engine coverage bias: evidence and possible causes. Information Processing & Management, 40 (4), 693-707. Pridobljeno 10. 3. 2006 s spletne strani: http://www.scit.wlv.ac.uk/~cm1993/papers/search_engine_bias_preprint.pdf

Voorhees, E. M. & Harman, D. (2001). Overview of TREC 2001. NIST special publication 500-250: The 10th retrieval conference (str. 1-15). Pridobljeno 18. 3. 2006 s spletne strani: http://trec.nist.gov/pubs/trec10/papers/overview_10.pdf

Webometrics: ranking of world universities. (2006). Pridobljeno 7. 4. 2006 s spletne strani: http://www.webometrics.info/index.html

White, A. C. & Kamal, E. D. (2006). E-metrics for library and information professionals: how to use data for managing and evaluating electronic resource collections. London: Facet.

Wilson, C. S. (1999). Informetrics. Annual review of information science and technology, 34, 107-247.