TERMINOLOŠKI KOTIČEK: nekonvencionalno gradivo

Ivan Kanič

Povzetek

-

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Delovno gradivo IX za Bibliotekarski terminološki slovar. Ljubljana: Bibliotekarska terminološka komisija, 2006.

Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise. Ljubljana: Filozofska fakukulteta. 2000.

ISBD(ER) : mednarodni standardni bibliografski opis elektronskih virov. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2000.

ISBD(NBM) : mednarodni standardni bibliografski opis neknjižnega gradiva. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997.

Islovar. (II. izdaja, © 2001-2007) Slovensko društvo Informatika. Pridobljeno 5.1.2007 s spletne strani http://www.islovar.org

Slovenski pravopis. Ljubljana: ZRC SAZU, 2001.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, 1994.

Švagelj, T. (1999, 24. februar). Zgoščenka, plošček, računalniška plošča. Delo.

Veliki slovar tujk. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2002.