KNJIGA V PRESEČIŠČU JAVNEGA IN ZASEBNEGA: PRIMERI FRANCIJE, FINSKE, HRVAŠKE IN SLOVENIJE

  • Uroš Grilc Dr. Uroš Grilc je vodja Sektorja za knjigo in knjižničarstvo na Ministrstvu za kulturo RS. Naslov: Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Naslov elektronske pošte: uros.grilc@gov.si.
Ključne besede: knjiga, javni interes, bibliotekarstvo, založništvo, kulturna politika, Francija, Finska, Hrvaška, Slovenija

Povzetek

IZVLEČEK

V prispevku so zbrani in interpretirani nekateri ključni podatki o delovanju področja knjige v Franciji, na Finskem, Hrvaškem in v Sloveniji v letu 2004, in sicer tako z vidika založništva, knjižnične mreže kot z vidika branosti. Primerjalno so podani podatki o knjižni produkciji, posebej o tistem delu produkcije, ki se sklada z javnim interesom, podatki o ekonomiji knjige, delovanju splošnih knjižnic in državnih podporah knjigi v navedenih državah. Prikazane so oblike državnih podpor področju knjige, ki jih izvajajo štiri države, ter konkretni inštrumenti le-teh, ki se nanašajo na produkcijo knjig in revij, neposredne podpore avtorjem, podporo knjigarnam in podporo promociji branja. Na podlagi zbranih podatkov so izpostavljeni primeri dobrih praks, s katerimi se spodbuja razvoj področja knjige v posameznih državah, po drugi strani pa so tematizirane razlike oz. posebnosti, ki jih te države prakticirajo pri zasledovanju svojih kulturnopolitičnih ciljev. Prav to pa v vsaki izmed njih knjigo umešča v vsakokrat svojsko presečišče javnega in zasebnega interesa.

Literatura

Centre national du livre (2006). Rapport d’activités du CNL. Pridobljeno 21. 4. 2006 s spletne strani www.centrenationaldulivre.fr

Centre national du livre (2006). Le secteur du livre: quelques chiffres clés. Pridobljeno 21. 4. 2006 s spletne strani www.centrenationaldulivre.fr

Bibliothèque nationale de France (2006). Statistique de la Bibliographie nationale française. Pridobljeno 17. 5. 2006 s spletne strani www.bnf.fr

Cultural VAT on Books (2004). The Swedish Booksellers Association in The Swedish Publishers Association. Pridobljeno 18. 4. 2006 s spletne strani www.ebf-eu.org

Centre national du livre (2004). Situation économique des librairies du 1er niveau. Direction du livre et de la lecture. Pridobljeno 15. 5. 2006 s spletne strani www.centrenationaldulivre.fr

Stockmann, D. (2004). Free od Fixed Prices of Books: Patterns of Book Pricing in Europe. The Public, 4, 49-63.

Stockmann, D., Bengtosson, N., Repo, Y. (2006), The Book trade in Finland, Ministrstvo za šolstvo, Helsinki. Pridobljeno 23. 11. 2005 s spletne strani www.minedu.fi

Državni zavod za statistiku, Republika Hrvatska. Statistički ljetopis 2005. Pridobljeno 5. 6. 2006 s spletne strani www.dzs.hr

Grilc, Uroš. Reforme in slovenska knjiga ali knjiga kot reforma? Knjižnica, Ljubljana, 50 (2006) 1–2, 57–74.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Kulturni proračun 2004. Pridobljeno 7. 6. 2006 s spletne strani www.min-kulture.hr

GFK, Centar za istraživanje tržišta (2005). Analiza tržišta knjiga u Hrvatskoj s aspekta nakladnika i knjižara. Pridobljeno 20. 11. 2005 s spletne strani www.bibliodyssey-croatia.org

Nacionalna i sveučilišna knjižnica. Hrvatska nacionalna bibliografija. Pridobljeno 22. 4. 2006 s spletne strani www.nsk.hr

Pulman country report-Croatia. Pridobljeno 4. 5. 2006 s spletne strani www.pulmanweb.org

Narodna in univerzitetna knjižnica. Slovenska bibliografija. Pridobljeno 21. 4. 2006 s spletne strani www.nuk.uni-lj.si

Ministrstvo za kulturo RS. Poročilo o izvrševanju proračuna za leto 2004. Pridobljeno 15. 10. 2005 s spletne strani www.kultura.gov.si

LibEcon (2004). International library statistics: trends and commentary based on the Libecon data. Pridobljeno 19. 4. 2006 s spletne strani www.libecon.org

»Scandinavian Public Library Quarterly«. Pridobljeno 28. 5. 2006 s spletne strani www.splq.info/issues/vol35

Zaid, G. (2006). Toliko knjig! Ljubljana, KUD Sodobnost International.

Objavljeno
2013-12-29
Rubrike
ČLANKI