UVAJANJE SAMOPOSTREŽNE IZPOSOJE IN ODZIV UPORABNIKOV

  • Maja Kraljič Maja Kraljič je študentka podiplomskega študija na Department of Information Science, Faculty of Science, Loughborough University Naslov: Loughborough, Leicestershire, LE11 3TU, United Kingdom Naslov elektronske pošte: maja@princessdesign.net
  • Jasna Maver Dr. Jasna Maver je zaposlena na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: jasna.maver@ff.uni-lj.si
Ključne besede: knjižnično gradivo, avtomatizirana izposoja, samopostrežna izposoja, knjigomati, Slovenija

Povzetek

IZVLEČEK

Slovenske knjižnice so knjigomate, naprave za samopostrežno izposojo, ki uporabniku omogočajo izposojo in vračanje gradiva brez pomoči knjižničarja, začele uvajati v letu 2000 in v naslednjih petih letih je bilo z njimi opremljenih že šestnajst knjižnic po vsej Sloveniji. Primerjava s knjižnicami iz Avstralije, Velike Britanije in skandinavskih držav je v več slovenskih splošnih knjižnicah pokazala nizek delež uporabe samopostrežne izposoje v primerjavi s klasično. Raziskava, izvedena v Knjižnici Prežihov Voranc v Ljubljani v začetku leta 2005, je iskala razloge za relativno slab odziv uporabnikov in s svojimi izsledki ponudila nekatere rešitve, ki bi spodbudile uporabnike k samopostrežni izposoji in vračanju gradiva. Poudarjeno je načrtovanje uvajanja samopostrežne izposoje in vračanja knjižnega gradiva, ki bi temeljilo na prednostih knjigomata in zmanjševanju števila knjižničnih pravil in postopkov, ki uporabnike pri samopostrežni izposoji omejujejo. Doseganje večjih deležev izposoj in vračil s knjigomatom bi pripomoglo k boljši izkoriščenosti knjigomata in posledično hitreje povrnilo investicijo vanj.

Literatura

Cigrovski, M. (2005). Uvajanje tehnologije RFID v slovenskih knjižnicah. Organizacija znanja, 10 (3). Objavljeno 1.10.2005, pridobljeno 27.3.2006 s svetovnega spleta: http://splet02.izum.si/cobiss-oz/news.jsp?apl=/2005_3/ar03.jsp

DeJoice, M. J. & Sennyey, P. (2000). Some issues in implementing library selfcheckout systems: a management perspective. Illinois libraries, 82 (1). Pridobljeno 27.3.2006 s svetovnega spleta: http://www.lib.niu.edu/ipo/2000/il000105.html

Edwards, V. (1998). Self-services: transforming the role of library staff. Pridobljeno 27.3.2006 s svetovnega spleta: http://authoring.3m.com/wcms/viewimage.jhtml?iRFuzFU=57913240&langid=1

Mackenzie, C. & Aulich, M. (2002). Self-service – revolution’s here. Melbourne: VALA 2002 11th biennal conference and exibition E-volving Information. Pridobljeno 27.3.2006 s svetovnega spleta: http://www.vala.org.au/vala2002/2002pdf/44MacAul.pdf

McKinley, S. K. (2002). Self-serve scanners expedite loan process. Objavljeno 18.7.2002, pridobljeno 27.3.2006 s svetovnega spleta: http://www.maps.signonsandiego.com/news/northcounty/20020718-9999_m1m18powway.html

Morris, A., Thornley, L. & Snudden, K. (2001). Self-issue and return systems: experiences in the UK. The Electronic Library, 19 (1), 7-18.

Richardson, L. (2003). Self services: the present state of play. SCONUL Newsletter 28 (Spring). Pridobljeno 27.3.2006 s svetovnega spleta: http://www.sconul.ac.uk/pubs_stats/newsletter/28/ART7.PDF

Žaucer, M. (1997). Ali smo knjižničarji sami največja ovira razvoju knjižničarstva. V Knjižnica, 41 (2-3), 89-102.

Žaucer, M. (2000). Razvoj samopostrežne knjižnice: primer Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani. V Knjižnica, 44 (1-2), 57-73.

Objavljeno
2013-12-29
Rubrike
ČLANKI