VREDNOTENJE SISTEMOV, DOSTOPNIH PREK SPLETA: primer vrednotenja storitve Hitri naslovi sistema GeaBios

Aleš Klemen, Alenka Šauperl, Maja Žumer

Povzetek

IZVLEČEK

Učinkovit uporabniški vmesnik spletnega informacijskega servisa omogoča uporabnikom samostojno delo v računalniško dostopnih sistemih. Oblikovalci spletnega informacijskega sistema GeaBios so želeli ovrednotiti uporabniško prijaznost svoje javne spletne storitve »Hitri naslovi«. Vrednotenje smo izvedli z ekspertno študijo ter opazovanjem in anketiranjem uporabnikov s skupino 10 uporabnikov novembra leta 2003 v okviru diplomske raziskave. Ekspertna študija je služila za oblikovanje raziskovalnih vprašanj in nalog, ki so jih opazovanci reševali med opazovanjem. Opazovanje je bilo opravljeno v kvalitativni raziskovalni paradigmi. Anketni vprašalnik je bil oblikovan po vzorcu Bena Shneidermana (1998). Ugotovljene težave uporabnikov sodijo v naslednje skupine: formuliranje poizvedb, prikaz rezultatov na zaslonu, vpliv operacijskega sistema Windows ter oblika in barva ozadja ter elementov spletne strani. Rezultati so pokazali, da so imeli uporabniki težave pri delu s sistemom tako zaradi svoje nepazljivosti kot tudi zaradi neprimernega uporabniškega vmesnika.

Ključne besede

uporabniški vmesniki; spletni informacijski servisi; geografski informacijski sistemi; GeaBios; Hitri naslovi; testiranje uporabnosti; ekspertne študije; opazovanje; anketiranje; vrednotenje

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Adams, W. et al. (2001). The effectiveness of online help systems: text only, animated images only, and integrated interactive. Pridobljeno 12.10.2003 s spletne strani: http://www.otal.umd.edu/SHORE2001/help/online_help.pdf

Barry, C. L. (1994). User-defined relevance criteria: an exploratory study. Journal of the American Society for Information Science, 45 (3), 149-159.

Flere, S. (2000). Sociološka metodologija: temelji družboslovnega raziskovanja. Maribor: Pedagoška fakulteta.

Galitz, W. O. (1996). The essential guide to user interface design: an introduction to GUI design principles and techniques. New York: John Wiley & Sons.

Hert, C. A. (1996). User goals on an online public access catalog. Journal of the American Society for Information Science, 47 (7), 504-518.

Klemen, A. (2004). Vrednotenje uporabniškega vmesnika spletnega informacijskega sistema: primer Hitrih naslovov sistema GeaBios. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Kragelj, B. (2002). Evalvacija spletnih predstavitev. Diplomsko delo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Kuhlthau, C. C. 1991. Inside the research process: information seeking from the user’s perspective. Journal of the American Society for Information Science, 42 (5), 361-371.

Mandel, T. (1997). The elements of user interface design. New York: John Wiley & Sons.

Neuman, W. L. (1994). Social research methods: qualitative and quantitative approaches (2nd ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Nielsen, J. (2000). Why you only need to test with 5 users. Pridobljeno 10. 10. 2003 s spletne strani: http://www.useit.com/alertbox/20000319.html

Preece, J. et al. (1994). Human – computer interaction. Wokingham: Addison-Wesley.

Schamber, L. (1991). User’s criteria for evaluation in multimedia information seeking and use situations. Doctoral dissertation. New York: Syracuse

University.

Shneiderman, B. (1998). Designing the user interface: strategies for effective human interaction (3rd ed.). Reading: Addison-Wesley.

Šauperl, A. (1999). Subject determination during the cataloging process. Doctoral dissertation. Chapel Hill: University of North Carolina.

Šauperl, A. (2002). Subject determination during the cataloging process. Lanham (Maryland), London: Scarecrow Press.

Šauperl, A. (2005). Kvalitativne raziskovalne metode. V Raziskovalne metode v bibliotekarstvu in informacijski znanosti (str. 149-162). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.

Tang, R., Shaw, W. M. & Vevea, J. L. (1999). Towards the Identification of the Optimal Number of Relevance Categories. Journal of the American Society for Information Science, 50 (3), 254-264.

Toš, N. & Hafner-Fink, M. (1998). Metode družboslovnega raziskovanja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Weinschenk, S. et al. (1997). GUI design essentials. New York: John Wiley & Sons.

Žumer, M. (1993). Uporabniški vmesniki pri iskanju informacij. Knjižnica, 37 (4), 51-59.

Žumer, M. (2005). Ekspertna študija. V Raziskovalne metode v bibliotekarstvu in informacijski znanosti (str. 96-101). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo.