TERMINOLOŠKI KOTIČEK : Okrajšave

Ivan Kanič

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Alfabetarij bibliotekarskih terminov : delovno gradivo. [3. izd]. Ljubljana. Bibliotekarska terminološka komisija. 1999.

Bibliotekarsko terminološko gradivo [Elektronski vir] : izpisovanje strokovnih besedil : delovno gradivo. Ljubljana. Bibliotekarska terminološka komisija. 1998.

Delovno gradivo VII za Bibliotekarski terminološki slovar. Ljubljana. Bibliotekarska terminološka komisija. 2003. (3820 gesel)

Delovno gradivo VII za Bibliotekarski terminološki slovar : Dodatek-B. Ljubljana. Bibliotekarska terminološka komisija. 2005. (1096 gesel)

Slovenski pravopis. Ljubljana. ZRC SAZU. 2001.

Toporišič, J. (1992). Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana. Cankarjeva založba.