OB STOTI OBLETNICI ROJSTVA ALFONZA GSPANA (1904-1977)

Branko Berčič, Gregor Kocijan

Povzetek

-

Ključne besede

biografije; Gspan Alfonz; bibliotekarji; Slovenija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Jože Koruza, 1974/1975: Beseda o Alfonzu Gspanu. Ob njegovi sedemdesetletnici. Jezik in slovstvo 20/1. 11-14.

Biografije in bibliografije znanstvenih in strokovnih sodelavcev SAZU, 1976. Ur. J. Munda idr. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Biblioteka 5). 155-166.

Jože Koruza, 1977/1978: Alfonz Gspan. (16. X. 1904, Krško - 25. IX. 1977, Ljubljana.) Jezik in slovstvo 23/2. 44-45.

Fran Petre, 1978: V spomin Alfonza Gspana. Slavistična revija 26/1. 109-112.

Branko Berčič, 1978: Pomladna epistola o Alfonzu Gspanu. Knjižnica 22/3-4. 271-274.

Biografije in bibliografije raziskovalcev Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU. Druga knjiga 1976-1985, 1988. Ur. V. Urek. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Biblioteka 10). 114-115.

Vladimir Jokanović, Emil Popović, Miloš Stojanović, 1988: Gspan Alfonz. Mala jugoslovenska enciklopedija bibliotekarstva. Beograd: IRO Nova knjiga. 100.

D. Do. (= Darko Dolinar), 1989: Gspan Alfonz. Enciklopedija Slovenije 3. Ur. M. Javornik. Ljubljana: Mladinska knjiga. 405.

DD (= Darko Dolinar), 1996: Gspan Alfonz. Slovenska književnost. Ur. J. Kos idr. Ljubljana: Cankarjeva založba (Zbirka Sopotnik). 131-132.