UNIVERZITETNA BIBLIOTEKA V LJUBLJANI: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA V OBDOBJU 1938 – 1943

Eva Kodrič-Dačić

Povzetek

Izvleček

V članku je prikazan razvoj Narodne in univerzitetne knjižnice v času od leta 1938, ko je Državno študijsko knjižnico prevzela Univerza Kralja Aleksandra I. v Ljubljani, do kapitulacije fašistične Italije leta 1943. Knjižnica se je v tem obdobju formalno preoblikovala iz študijske knjižnice v Univerzitetno biblioteko in s tem po več kot 150 letih izgubila status samostojne ustanove. Leta 1941 se je preselila v novo knjižnično stavbo ter se obenem začela prilagajati vojnim razmeram in zahtevam zasedbenih oblasti.

Ključne besede

Narodna in univerzitetna knjižnica; Univerza v Ljubljani; 1938-1943

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Arhiv NUK (citirano ANUK), Mapa 28.

ANUK, Mapa 39.

ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke.

Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v Ljubljani (citirano ZAMU), Zapisniki sej Univerzitetnega sveta, Univerzitetnega senata in Univerzitetne uprave: leta 1941, 1942, 1943, 1944 in 1945.

ZAMU, Rektorat, IV-203, NUK.

Elenchi di opere la cui pubblicazione, diffusione o ristampa nel regno e’ stata vietata dal Ministero della cultura popolare. Roma, 1940.

Uredba narodne vlade Slovenije o Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Uradni list Slovenskega Narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije, 1945, l. 1-2, št. 46, str. 225.

Obča univerzitetna uredba. Službeni list Dravske banovine, 1938, l. 9, št. 36, str. 409-454.

Predpisi o uvozu časnikov, časopisov in revij iz inozemstva. Bolletino Ufficiale, 1942, št. 40, str. 297-299.

Slovenski biografski leksikon (citirano SBL). Ljubljana, 1925-1991.

Debeljak, Tine. Univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Slovenec, 1936, l. 64, št. 234, str. 9.

Delež Narodne in univerzitetne knjižnice v narodnoosvobodilnem boju. V : Zbornik Narodne in univerzitetne knjižnice II. Ljubljana 1978, str. 7-22.

Kodrič-Dačić, Eva. Neuspešni poskusi za sprejem zakona o javnih knjižnicah v Kraljevini Jugoslaviji v letih 1929-1935. Knjižnica, 2000, l. 44, št. 3, str. 7-29.

Kodrič-Dačić, Eva. Razvoj Narodne in univerzitetne knjižnice v letih 1918-1938. Knjižnica, 2003, l. 47, št. 1-2, str. 85 -107.

Nov knjižni dar Univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Slovenec, 1941, l. 69, št. 160a, str. 3.

Pivec-Stele, Melita. Vpliv vojne na slovensko knjižno produkcijo. V : Zbornik zimske pomoči 1944. Ljubljana, 1944, str. 329-330.

Urbančič, Boris. Med zidovi NUK v okupirani Ljubljani. V : Zbornik NUK II. Ljubljana, 1978, str. 16.

Velika obogatitev vseučiliške knjižnice v Ljubljani. Slovenec, l. 70, št. 129, str. 2.