UNIVERZITETNA BIBLIOTEKA V LJUBLJANI: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA V OBDOBJU 1938 – 1943

  • Eva Kodrič-Dačić Dr. Eva Kodrič-Dačić je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici kot vodja Centra za razvoj knjižnic. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: eva.kodric-dacic@nuk.uni-lj.si
Ključne besede: Narodna in univerzitetna knjižnica, Univerza v Ljubljani, 1938-1943

Povzetek

Izvleček

V članku je prikazan razvoj Narodne in univerzitetne knjižnice v času od leta 1938, ko je Državno študijsko knjižnico prevzela Univerza Kralja Aleksandra I. v Ljubljani, do kapitulacije fašistične Italije leta 1943. Knjižnica se je v tem obdobju formalno preoblikovala iz študijske knjižnice v Univerzitetno biblioteko in s tem po več kot 150 letih izgubila status samostojne ustanove. Leta 1941 se je preselila v novo knjižnično stavbo ter se obenem začela prilagajati vojnim razmeram in zahtevam zasedbenih oblasti.

Literatura

Arhiv NUK (citirano ANUK), Mapa 28.

ANUK, Mapa 39.

ANUK, Nepopisan fond Univerzitetne biblioteke.

Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v Ljubljani (citirano ZAMU), Zapisniki sej Univerzitetnega sveta, Univerzitetnega senata in Univerzitetne uprave: leta 1941, 1942, 1943, 1944 in 1945.

ZAMU, Rektorat, IV-203, NUK.

Elenchi di opere la cui pubblicazione, diffusione o ristampa nel regno e’ stata vietata dal Ministero della cultura popolare. Roma, 1940.

Uredba narodne vlade Slovenije o Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Uradni list Slovenskega Narodno osvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije, 1945, l. 1-2, št. 46, str. 225.

Obča univerzitetna uredba. Službeni list Dravske banovine, 1938, l. 9, št. 36, str. 409-454.

Predpisi o uvozu časnikov, časopisov in revij iz inozemstva. Bolletino Ufficiale, 1942, št. 40, str. 297-299.

Slovenski biografski leksikon (citirano SBL). Ljubljana, 1925-1991.

Debeljak, Tine. Univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Slovenec, 1936, l. 64, št. 234, str. 9.

Delež Narodne in univerzitetne knjižnice v narodnoosvobodilnem boju. V : Zbornik Narodne in univerzitetne knjižnice II. Ljubljana 1978, str. 7-22.

Kodrič-Dačić, Eva. Neuspešni poskusi za sprejem zakona o javnih knjižnicah v Kraljevini Jugoslaviji v letih 1929-1935. Knjižnica, 2000, l. 44, št. 3, str. 7-29.

Kodrič-Dačić, Eva. Razvoj Narodne in univerzitetne knjižnice v letih 1918-1938. Knjižnica, 2003, l. 47, št. 1-2, str. 85 -107.

Nov knjižni dar Univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Slovenec, 1941, l. 69, št. 160a, str. 3.

Pivec-Stele, Melita. Vpliv vojne na slovensko knjižno produkcijo. V : Zbornik zimske pomoči 1944. Ljubljana, 1944, str. 329-330.

Urbančič, Boris. Med zidovi NUK v okupirani Ljubljani. V : Zbornik NUK II. Ljubljana, 1978, str. 16.

Velika obogatitev vseučiliške knjižnice v Ljubljani. Slovenec, l. 70, št. 129, str. 2.

Objavljeno
2014-02-10
Kako citirati
Kodrič-DačićE. (2014). UNIVERZITETNA BIBLIOTEKA V LJUBLJANI: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA V OBDOBJU 1938 – 1943. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 49(1-2). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5835
Rubrike
ČLANKI