INFORMACIJSKO VEDENJE: MODELI IN KONCEPTI

  • Polona Vilar Mag. Polona Vilar je asistentka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: polona.vilar@ff.uni-lj.si
Ključne besede: vedenje pri poizvedovanju, vedenje uporabnikov, raziskovanje strategije

Povzetek

IZVLEČEK

Prispevek prinaša pregled področja, ki proučuje informacijsko vedenje. Tega opredeljujemo kot vedenje posameznikov v povezavi z informacijskimi viri in kanali, ki nastane kot posledica informacijske potrebe in vključuje pasivno in aktivno iskanje informacij in njihovo uporabo. Prikazani so teoretični temelji in nekateri temeljni konceptualni modeli informacijskega vedenja in z njim povezanih konceptov: vedenja pri iskanju informacij, ki nastopa pri aktivnem, namenskem iskanju informacij, ne glede na vrsto uporabljenega informacijskega vira, ter vedenja pri poizvedovanju, ki je mikro nivo vedenja pri iskanju informacij, izražajo pa ga posamezniki, kadar so v interakciji s sistemi za poizvedovanje.

Literatura

Allen, B. (1991). Cognitive research in information science: implications for design. Annual review of information science and technology, 26, 3-37.

Belkin, N. J., Cool, C., Stein, A. & Thiel, U. (1995). Cases, scripts, and information seeking strategies: on the design of interactive information retrieval systems. Expert Systems with Applications, 9 (3), 379-395.

Borlund, P. & Ingwersen, P. (1998). Measures of relative relevance and ranked half-life: performance indicators for interactive IR. V W.B. Croft, A. Moffat, C. J. van Rijsbergen, R. Wilkinson in J. Zobel (Ur.), Proceedings of the 21st annual ACM SIGIR conference on research and development in information retrieval (str. 324 – 331). New York, New Jersey: ACM Press.

Borlund, P. (2000). Experimental components for the evaluation of interactive information retairvel systems. Journal of documentation, 56 (1), 71-90.

Borlund, P. & Ingwersen, P. (1997). The development of a method for the evaluation of interactive information retrieval systems. Journal of documentation, 53 (3), 225-250.

Dervin, B. (1983). An overview of the sense making research: concepts, methods and results to date. V International communications association annual meeting. Dallas, Texas. Pridobljeno 12.5.2004 s svetovnega spleta: http://c o m m u n i c a t i o n . s b s . o h i o - s t a t e . e d u / s e n s e - m a k i n g / a r t /artabsdervin83smoverview.html

Dervin, B. (1992). From the mind’s eye of the user: the sense making qualitative-quantitative methodology. V Glazier, J. D., Powell, R. R. (Ur.) Qualitative research in information management (str. 61-84). Englewood, Colorado: Libraries unlimited.

Dervin, B. & Dewdney, P. (1986). Neutral questioning: a new approach to the reference interview. Reference quarterly, 25 (Summer), 506-513.

Dervin, B. & Nilan, M. (1986). Information needs and uses. Annual review of information science and technology, 21, 3-33.

Ellis D., Cox, D. & Hall, K. (1993). A comparison of the information seeking patterns of researchers in the physical and social sciences. Journal of documentation, 49 (4), 356-369.

Ellis, D. (1989). A behavioural approach to information retrieval design. Journal of documentation, 59 (3), 318-338.

Eskola, E. -L. (1998). University students’ information seeking behaviour in a changing learning environment. Information Research, 4 (2), Oktober. Pridobljeno 14.1.2002 s svetovnega spleta: http://informationr.net/ir/4-2/isic/eeskola.html

Foster, A. (2004). A nonlinear model of information seeking behaviour. Journal of the American society for information science and technology, 55 (3), 228-237.

Ingwersen, P. (1996). Cognitive perspectives of information retrieva interaction: elements of a cognitive IR theory. Journal of documentation, 52 (1), 3-50.

Järvelin, K. & Wilson, T. (2003). On conceptual models for information seeking and retrieval research. Information research, 9 (1), paper 163. Pridobljeno 3.1.2004 s svetovnega spleta: http://informationr.net/ir/9-1/paper163.html

Kuhlthau, C. (1991). Inside the search process: information seeking from the user’s perspective. Journal of the American Society for Information Science, 42 (5), 361-371.

Kuhlthau, C. (1993). A principle of uncertainty for information seeking. Journal of documentation, 49 (4), 339-355.

Kuhlthau, C. (1994). Seeking meaning: a process approach to library and information services. Norwood, NJ: Ablex Publishing.

Marchionini, G. (1995). Information seeking in electronic environments. Cambridge: University Press.

Niedzwiedzka, B. (2003). A proposed general model of informaiton behaviour. Information research, 9 (1). Objavljeno 1.10.2003, pridobljeno 12.7.2004 s svetovnega spleta: http://www.informationr.net/ir/9-1/paper164.html

Saracevic, T. (1996). Modeling interaction in information retrieval (IR): a review and proposal. V S. Hardin (Ur.) 59th annual meeting of the american society for information science (str. 3-9). Silver Spring, MD: American society for information science.

Spink, A. (1997). Study of interactive feedback during mediated information retrieval. Journal of the american society for information science, 48 (5), 382-394.

Spink, A., Greisdorf, H. & Bateman, J. (1998) From highly relevant to nonrelevant: examining different regions of relevance. Information processing and management, 35 (5), 599-622.

Suttcliffe, A. & Ennis, M. (1998). Towards a cognitive theory of information retrieval. Interacting with computers, 10 (3), 321-351.

Vakkari, P. (1994) Library and information science: its content and scope. V Advances in librarianship, Vol. 18 (str. 1-55). New York: Academic press.

Vakkari, P. (1999). Task complexity, problem structure and information actions: integrating studies on information seeking and information retrieval. Information processing & Management, 35 (6), 819-837.

Vakkari, P. (2000a). Cognition and changes of search terms and tactics during tesk performance: a longitudinal study. V Proceedings of the RIAP 2000 conference (str. 894-907). Paris: CID.

Vakkari, P. (2000b). Relevance and contributory information types of searched searched documents in task performance. V E. Yannakoudakis, N. J. Belkin, M.-K. Leong in P. Ingwersen (Ur.), Proceedings of the 23rd annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval (str. 2-9). New York: ACM.

Vakkari, P. (2001). A theory of the task-based information retrieval process: a summary and generalization of a longitudinal study. Journal of documentation, 57 (1), 44-60.

Vakkari, P. & Hakala, N. (2000). Changes in relevance criteria and problem stages in task performance. Journal of documentation, 56 (5), 540-562.

Vakkari, P. & Pennanen, M. (2001). Sources, relevance and contributory information of documents in writing a research proposal: a longitudinal case study. The New Review of Information Behaviour Research, 2 , November, 217 – 232.

Wilson, T. D. (1981). On user studies and information needs. Journal of documentation, 37 (1), 3-15.

Wilson, T. D. (1997). Information behaviour: an interdisciplinary perspective. Information processing and management, 33 (4), 551-572.

Wilson, T. D. (1999). Models in information behaviour research. Journal of documentation, 55 (3), 249-270.

Wilson, T. D. (2000). Human information behaviour. Informing science, 3 (2), 49-55.

Wilson, T. D., Ford, N., Ellis, D., Foster A. & Spink, A. (2003). Information seeking and mediated searching, part 2: Uncertainty and its correlates. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53 (9), 704-715.

Objavljeno
2014-02-10
Kako citirati
VilarP. (2014). INFORMACIJSKO VEDENJE: MODELI IN KONCEPTI. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 49(1-2). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5833
Rubrike
ČLANKI