TERMINOLOŠKI KOTIČEK: Kratice

Ivan Kanič

Povzetek

-

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Delovno gradivo VIII za Bibliotekarski terminološki slovar. Ljubljana: Bibliotekarska terminološka komisija. 2005.

Slovenski pravopis. Ljubljana. ZRC SAZU. 2001.

Toporišič, J. (1992). Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba.