SLOVENSKA NACIONALNA KNJIŽNICA

  • Eva Kodrič-Dačić Dr. Eva Kodrič-Dačić je vodja centra za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: eva.kodric-dacic@nuk.uni-lj.si
Ključne besede: slovenska nacionalna knjižnica, Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenija

Povzetek

IZVLEČEK

Članek predstavlja nacionalno knjižnico kot osrednjo nacionalno kulturno ustanovo in njeno mesto v zavesti Slovencev ter ugotavlja razloge za odnos, ki ga ima do te institucije slovenska laična in strokovna bibliotekarska javnost. Definira nacionalno knjižnico kot generični pojem in izpostavlja problematičnost linearnih kvantitativnih primerjav med nacionalnimi knjižnicami po svetu. Na kratko povzema zgodovinski razvoj slovenske nacionalne knjižnice od prvih zasnov izvajanja nacionalnih funkcij v 19. stoletju do njenega formalnega priznanja po drugi svetovni vojni. Predstavi današnje funkcije nacionalne knjižnice in izpostavi posebno zavezanost knjižnice razvoju slovenskega knjižničnega sistema.

Literatura

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2004-2007. UL RS, 2004, l. 14, št. 28, str. 3101-3125.

Recommendation concerning the International Standardization of Library Statistics. Paris, 1970.

ISO 2789 : 2003, Information and documentation – International Library statistics. Geneva, 2003.

ISO 11620 : 1998, Information and documentation - Library performance indicators. 1998.

Uredba Narodne vlade Slovenije o Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. UL SNOS in Narodne vlade Slovenije, 1945, l. 1-2, št. 46, str. 225-226.

Strateški plan NUK 2004-2008. Ljubljana, 2004.

Kratko poročilo o delu Narodne in univerzitetne knjižnice v letu 2001. Pridobljeno 5.9.2005 s spletne strani: http://www.nuk.uni-lj.si/onuk/porocilo2001.pdf

National and University Library, Zagreb, Croatia : CENL – Annual Report 2001/2002. Pridobljeno 5. 3. 2003 s spletne strani: http://www.kb.nl/gabriel/about_cenl/reports/contents/croatia-01-02.html

Austrian National Library : Annual Report 2001/2002. Pridobljeno 5. 3. 2003 s spletne strani: http://www.kb.nl/gabriel/about_cenl/reports/contents/austria-01-02.html

Öesterreichische Nationalbibliothek. Pridobljeno 27. 3. 2003 s spletne strani: http://www.onb.ac.at

Annual Report of the National Szechenyi Library for 2001. Pridobljeno 5. 3. 2003 s spletne strani: http://www.kb.nl/gabriel/about_cenl/reports/contents/hungary-01-02.html

Nacionalna i sveučilišna knjižnica : Izvješće o radu za 2001. Zagreb, 2002.

Lor, Peter Johan. Guidelines for Legislation for National Library Services. Pridobljeno 1. 12. 2004 s spletne strani: http://www.ifla.org/VII/s1/gn1/index.htm

Kodrič-Dačić, Eva. Univerzitetna biblioteka v Ljubljani : od kapitulacije fašistične Italije do konca druge svetovne vojne (1943-1945). Knjižnica, 2005, l. 49, št. 1/2, str. 169-185.

Kodrič-Dačić, Eva. Neuspešni poskusi za sprejem zakona o javnih knjižnicah v Kraljevini Jugoslaviji v letih 1929 – 1935. Knjižnica, 2000, l. 44, št. 3, str. 7-29.

Objavljeno
2014-02-10
Kako citirati
Kodrič-DačićE. (2014). SLOVENSKA NACIONALNA KNJIŽNICA. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 49(3). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5826
Rubrike
ČLANKI