Predsedstvo in drugi organi ZBDS v mandatnem obdobju 2005-2007

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije ZBDS = Slovenian Library Association

Povzetek

-

Celotno besedilo:

PDF