ANALIZA SLOVENSKIH ELEKTRONSKIH KONTINUIRANIH VIROV NA SPLETU

Nataša Kodrič

Povzetek

IZVLEČEK

Prispevek je bil narejen kot posebna študija za projekt »Zbiranje in arhiviranje slovenskih elektronskih publikacij na medmrežju« v okviru ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006«. Cilj prispevka je bil preučiti, koliko naslovov elektronskih kontinuiranih virov, ki obstajajo samo v elektronski obliki, vsebuje slovenska ISSN baza, kateri so bili kriteriji za registracijo teh virov v slovensko ISSN bazo, analizo založnikov teh virov in narediti bibliografijo slovenskih elektronskih kontinuiranih virov za obdobje 1991 do 2003.

Ključne besede

kontinuirani viri, integrirni viri, serijske publikacije, založniki, bibliografije

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

ISBD(CR): International Standard Bibliographic Description for Serials and Other Continuing Resources (2002). Munchen: Saur.