JACOBUS de VORAGINE: Passional oder Leben der Heiligen, Nűrinberg, Anton Koberger, 1488

Branka Budin

Povzetek

Apstrakt

Tijekom revizije Metropolitanske knjižnice (1996. godine) otkrivena je jedna inkunabula s naslovom: Passional oder Leben der Heiligen (odn. Legenda aurea = Životopisi svetaca) čuvenog talijanskog dominikanca Jacobuse de Voragine, tiskana 1488. godine u Nűrnbergu, kod poznatog njemačkog tiskara Antona Kobergera. Ovaj prelijepi primjerak, veoma dobro sačuvan, sadrži 258 životopisa svetaca na 385 folio listova i ima ukupno 245 manjih sličica u boji te 2 veće slike zlatom ukrašene. Svaka slika iznosi na “svjetlo dana” jednu životnu poruku i daruje nam bogatstvo raznolikosti života svetaca te potvrđuje umijeće majstorskog ostvarenja i oživljavanja detalja. Ovim člankom želim istaknuti da je za našu knjižnicu ova inkunabula vrlo vrijedan primjerak, zbog ručno obojenih ilustracija, a ex libris potvrđuje da pripada Valvasorovoj knjižnici.

Ključne besede

inkunabule; Metropolitanska knjižnica; Zagreb; Jacobuse de Voragine

Celotno besedilo:

PDF (Hrvatski)

Literatura

Benzing, Josef. Die Buchdrücker des 16. und 17. Jahrhunderts in deutschen Sprachgebiet, 2. aufl. Wiesbaden, 1982.

Catalogue of Books printed in the XVth Century now in the British Museum, London, 1912. Part II, IC. 7400. Str. 433.

Der Grosse Brockhaus. Leipzig, 1931. Band 9. Str. 321.

Enciklopedia Italiana, Roma: Fondata da Giovanni Treccani, 1933 - . Str. 236.

Hain, Ludovici. Repertorium bibliographicum, Stuttgartiae/Parisiorum, 1831. Voluminis II, Pars I.

Hurter, Hugo. Nomenclator literarius theologiae catholicae. Oeniponte, 1892. – 1899. Str. 346-347.

Indice generale degli Incunaboli delle Bibliothece d’ Italia, Roma: La Libreria dello Stato 1954. Str. 133.

Jurić, Šime. Zbirka inkunabula Metropolitanske knjižnice // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 8(1962). Str. 107 - 132.

Meyers Grosse Lexikon. Leipzig und Wien, 1905. Band 10. Str. 128.

Voullieme, C. Die Deutsche Drücker des fünfzehnten Jahrhunderts, Berlin, 1916. Str. 87.