NAKUP KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN ZAKON O JAVNIH NAROČILIH: Iz prakse Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani

Matjaž Eržen

Povzetek

Izvleček

Uvedba Zakona o javnih naročilih v postopke naročanja knjižničnega gradiva zahteva od knjižničarjev marsikatere prilagoditve že utečenih poti v nabavi. Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani upošteva te zahteve od leta 2001 dalje. Da bi postopke kar najbolj prilagodila zahtevam zakona, je bilo potrebno nekatere že uveljavljene postopke večkrat prilagoditi, saj so se izkazali za neracionalne z vidika nabave. Članek je zato pregled teh prilagoditev ter možnih rešitev, ki zagotavljajo knjižnici poslovanje v skladu z omenjenim zakonom.

Ključne besede

nabava gradiva; Zakon o javnih naročilih; Centralna tehniška knjižnica; Slovenija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Zakon o javnih naročilih. (2000). Uradni list RS, let. 10, št. 39, str. 4617-4640.