DESET LET RAZVOJA POSTAVITVENE SISTEMATIKE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V PROSTEM PRISTOPU CENTRALNE TEHNIŠKE KNJIŽNICE (1993-2003)

Mira Lebez

Povzetek

Izvleček

Za postavitev knjižničnega gradiva v prosti pristop Centralne tehniške knjižnice (CTK), ki se je leta 1994 preselila v prostore prizidka stolpnice TR3, smo pripravili postavitveno sistematiko, po kateri smo gradivo razvrstili na police. Opisan je razvoj na UDK klasifikaciji zasnovanih govorečih kod posameznih strokovnih skupin in podskupin ter dva primera modifikacije osnovne sheme za razvrstitev monografskega gradiva v prostem pristopu in elektronskih serijskih publikacij na domači strani CTK. Postavitvena sistematika je prilagodljiva, v primerjavi z drugimi pregledna, enostavna za uporabo in istočasno omogoča zelo hitro iskanje gradiva po policah.

Ključne besede

Centralna tehniška knjižnica; prosti pristop; postavitvena sistematika gradiva

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Šlajpah, M. (1989). 40 let dela za univerzo in gospodarstvo: 1994-1989. Ljubljana: CTK.

Regensburg (1992). Aufstellungssystematiken: Kurzfassung. Regensburg: Universi-taetsbibliothek Regensburg.

BS 1000M (1993). Universal Decimal Classification: International Medium Edition, English text (Edition 2), BSi Standards.

Lebez, M. (1993). Postavitvena sistematika za monografije in periodiko za prosti pristop v začasnih prostorih Centralne tehniške knjižnice v stolpnici TR3. Ljubljana: avtorsko delo.

Chemelli R. (1993). DK-Code: Neue Aufstellungsystematik der Universitaetsbibliothek der Technischen Universitaet Graz. Graz: Universitaetsbibliothek der Technischen Universitaet Graz.

Moeller-Wenghoffer, H. & Evers, J. (1995). Sachgliederung. Juelich: Zentralbibliothek KFA Juelich GmbH.