NACIONALNA KNJIŽNIČARSKA ZDRUŽENJA V ITALIJI

Ksenija Petaros Kmetec, Nataša Gerbec

Povzetek

Izvleček

V Italiji trenutno deluje pet knjižničarskih združenj nacionalnega pomena. Svoja specializirana združenja imajo cerkvene knjižnice, zaporniške knjižnice, knjižnice z gradivom s področja arhitekture in knjižnice z umetniškim gradivom. Vlogo splošnega nacionalnega združenja, ki pokriva vse vrste knjižnic in vključuje tudi dokumentacijske centre, opravlja združenje italijanskih knjižnic Associazione italiana biblioteche. Prizadeva si za razvoj sodobnega in mednarodno primerljivega knjižničnega sistema v Italiji, spremlja zakonodajo, skrbi za promocijo izobraževanja knjižničarjev in obveščanje knjižničarjev ter ostale javnosti o pomenu knjižnic in knjižničarstva. Dejavnost in prizadevanja združenja odseva tudi njihova spletna stran z neštetimi informacijami in povezavami. Združenje svoje delovanje predstavlja kot dejavnost za knjižnice, knjižničarje in prebivalce ter ga kot takega tudi uresničuje. Mnoge akcije za promocijo knjižnic in združenja bi bile zanimive in prenosljive tudi v slovenski prostor.

Ključne besede

knjižničarska združenja; Italija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Agenda del bibliotecario 2002: annuario dei prodotti e dei servizi. (2001). Roma: AIB.

Ambrožič, M. (1998). Informacijska družba 21. stoletja: vloga bibliotekarskih društev oz. združenj. Knjižničarske novice, 8, (5), 3-7.

Ambrožič, M. & Kastelic, J. (1999). Kakšna knjižničarska združenja za drugačno prihodnost stroke. Knjižnica, 43, (2-3), 267-294.

Costanzo, E. (2000). Le biblioteche carcerarie italiane. V La biblioteca pubblica (str. 323-328). Milano: Unicopli.

Moriello, R. Bibliotecari nella fiction: presentazione di Librariana. (2002-05-13). Pridobljeno 14. 7. 2002 s spletne strani: http://www.aib.it/aib/congr./c46/s37c.htm3

Natale, M.T. & Paoli, A. (2001). @lla tua biblioteca*. AIB Notizie, 13, (10), 2-3.

Petrucciani, A. (1997). Verso l‘albo professionale. Bollettino AIB, 37, (3), 277-279.

Presidi del libro.(2002). AIB Notizie, 14, (2), 6.

Ridi, R. Progetto editoriale AIB-WEB 1997. (1997-09-15). Pridobljeno 14. 7. 2002 s spletne strani: http://www.aib.it/aib/redprog97.htm

Traniello, P. (1999). Legislazione delle biblioteche in Italia. Roma: Carocci.

Urbanija, J. (2001). Vloga bibliotekarskih društev z vidika poslanstva bibliotekarske stroke. V S. Maček in B. Goropevšek (Ur.), Zbornik ob 25-letnici Društva bibliotekarjev Celje: Kaj lahko bibliotekarska društva prispevajo k razvoju stroke: posvet (str. 128-129). Celje: Društvo bibliotekarjev.

Zagra, G. (2001). Associazioni senza frontiere. AIB Notizie, 13, (6), 2.