MNENJA KATALOGIZATORJEV O MODULU ZA KATALOGIZACIJO V SISTEMU COBISS

Tatjana Likar, Maja Žumer

Povzetek

Izvleček

V raziskavi smo želeli ugotoviti, kaj slovenski katalogizatorji v modulu COBISS/Katalogizacija in v postopkih ter skupnih strokovnih osnovah vzajemne katalogizacije ocenjujejo kot dobro, pri tem pa izpostaviti področja, ki bi jih bilo potrebno izboljšati. Ugotovitve raziskave kažejo, da so slovenski katalogizatorji zadovoljni z modulom za katalogizacijo. Kot celoto ga ocenjujejo z dobrimi ocenami tako pri ocenjevanju zanesljivosti, hitrosti, kakovosti, enostavnosti uporabe in zaslonskega prikaza podatkov, kot tudi pri ocenjevanju uporabnosti programske opreme na lestvici uporabnosti. Tako kot samo programsko opremo so katalogizatorji z dobrimi ocenami ocenili tudi uporabniške priročnike za COBISS/Katalogizacijo in izobraževanje za delo v sistemu vzajemne katalogizacije. Nekoliko nižje so ocenili postopke in vsebine za pridobitev dovoljenja v sistemu vzajemne katalogizacije, vendar je ocena še vseeno dobra. Ugotovitve raziskave so tudi pokazale, da je odnos slovenskih katalogizatorjev do skupnih strokovnih osnov sistema vzajemne katalogizacije zelo dober, na žalost pa rezultati potrjujejo, da so prizadevanja za skupne strokovne osnove v praksi le občasna.

Ključne besede

katalogizacija, COBISS, modul za katalogizacijo, zadovoljstvo uporabnikov, raziskave

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Brooke, J. (1996). SUS - A quick and dirty usability scale. Pridobljeno 2.2.2003 s spletne strani: http://www.usability.serco.com/trump/documents/Suschapt.doc

Gediga, G., Hamborg, K. C. & Düntsch, I. (2001). Evaluation of Software systems. - V: Encyclopedia of computer science and technology (str. 166-192). New York: Dekker, 44 (Supplement 29).

Gediga, G., Hamborg, K. C. & Düntsch, I. (1999). The IsoMetrics Usability Inventory: an operationalisation of ISO 9241-10 supporting summative and formative evaluation of software systems. Pridobljeno 5.2.2003 s spletne strani: http://people.freenet.de/gediga/bit99.pdf

Dimec, Z. (1994): Strokovna usposobljenost za katalogizacijo v COBISSu: analiza problematike in možni ukrepi za izboljšanje. Knjižnica, 38 (3-4), 75-92.

Likar, T. (2003). Enotna obdelava knjižničnega gradiva – pogoj za izmenjavo in skupno uporabo bibliografskih zapisov. Knjižnica, 47 (1-2), 7-34.

Nidorfer, M. (1993). Knjižničarska entropija Univerzitetne knjižnice Maribor na poti v knjižnični informacijski sistem : obdobje 1990-1993. V: Zbornik ob devetdesetletnici Univerzitetne knjižnice Maribor (1903-1993) in stoletnici rojstva Janka Glazerja (1893-1975) (str. 56-75). Maribor: Univerzitetna knjižnica.

Platforma COBISS (2003). Pridobljeno 1.4.2003 s spletne strani: http://www.cobiss.net/platforma_cobiss.htm

Polnopravni člani sistema COBISS.SI in njihovo sodelovanje v sistemu vzajemne katalogizacije (2003). Maribor: Institut informacijskih znanosti.

Program izobraževanja NUK (2004). Pridobljeno 8.1.2004 s spletne strani: http://www.nuk.uni-lj.si/izobrazevalni/program2004.pdf

Questionnaire for user interaction satisfaction: QUIS (2000). Pridobljeno 2.2.2003 s spletne strani: http://www.lap.umd.edu/QUIS/index.html

Seljak, M. (2000). Poti do konsistentnih katalogizacijskih pravil. COBISS obvestila, 5 (4), 29-49.

Software usability measurement inventory (SUMI): the de facto industry standard evaluation questionnaire for assessing quality of use of software by end users (9.4.2002). Pridobljeno 30.1.2003 s spletne strani: http://www.ucc.ie/hfrg/questionnaires/sumi/index.html

Urbajs, A. (1991). Vidiki kvalitete vzajemne in lokalnih baz v sistemu vzajemne katalogizacije. V: Tretiranje znanstvenih in strokovnih publikacij in polpublikacij v online dostopnih bazah podatkov za znanost in tehnologijo. 14. posvetovanje o znanstvenih in strokovnih publikacijah in polpublikacijah, Maribor,

-18. 12. 1991. (str. 269-273). Maribor: Univerza, Institut informacijskih znanosti.