METODOLOGIJA USTVARJANJA SMISLA KOT TEORETSKA ZASNOVA ŠTUDIJA UPORABNIKOV

Gorazd Vodeb

Povzetek

Izvleček

V članku je predstavljena metodologija ustvarjanja smisla Brende Dervin kot specifični pristop k študiju uporabnikov. Orisani so pojmi subjekta, vrzeli, verbalizacije, informacije itd., ki utemeljujejo procesni pristop te teorije k raziskovanju informacijskega ravnanja. Trikotnik ustvarjanja smisla je izhodiščni model, ki omogoča tematizacijo informacijskega oziroma komunikacijskega ravnanja v posameznih kontekstih. Predstavljen je tudi pogled teorije na oblikovanje informacijskih sistemov, vlogo moči ter metodološke implikacije za konkretno raziskovanje iskanja in rabe informacij.

Ključne besede

metodologija ustvarjanja smisla; Brenda Dervin; študij uporabnikov; informacijsko ravnanje

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Carter, Richard F. (1980). Discontinuity and Communication. Paper presented at East-West Center Conference on Communication Theory East and West, Honolulu, Hawaii. V East-West Center Conference on Communication Theory East and West. Honolulu, Hawaii.

Carter, Richard F. (1989). What does a gap imply? Paper presented at annual convention of the International Communication Association, San Francisco. V Annual convention of the International Communication Association. San Francisco.

Clark, Kathleen D., & Archer, Julie L. (1999) Bibliography of journal articles citing Dervin as of July 1999. Pridobljeno 1.VI.2001 s spletne strani: http://communication.sbs.ohio-state.edu/sense-making/bib/bibderssci99.html

Dervin, Brenda (1983a). Information as user construct: the relevance of perceived information needs to synthesis and interpretation. V S. A. Ward, & L. J. Reed (ur.), Knowledge structure and use: Implications for synthesis and interpretation (str. 153-183). Philadelphia: Temple University Press.

Dervin, Brenda (1983b) An overview of sense-making research: Concepts, methods and results to date. Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, Dallas, TX, May. Pridobljeno 2.VI.2001 s spletne strani: http://communication.sbs.ohio-state.edu/sense-making/art/artdervin83.html

Dervin, Brenda (1989a). Audience as listener and learner, teacher and confidante. The sense making approach. V R. Rice, & C. Atkins (ur.), Public communications campaigns (str. 67-86). Newbury Park: Sage.

Dervin, Brenda (1989b). Users as research inventions: how research categories perpetuate inequities. Journal of Communication, 39(3), str. 216-233.

Dervin, Brenda (1991). Comparative theory reconceptualized: from entities and states to processes and dynamics. Communication Theory, 1(1), str. 59-69.

Dervin, Brenda (1992). From the mind’s eye of the ‘user’: The sense-making qualitative-quantitative methodology. V J. D. Glazier, & R. R. Powell (ur.), Qualitative research in information management (str. 61-84). Englewood: Libraries Unlimited.

Dervin, Brenda (1994). Information - democracy: an examination of underlying assumptions. Journal of the American Society for Information Science, 45(6), str. 369-385.

Dervin, Brenda (1998). Sense-making theory and practice: an overview of user interests in knowledge seeking and use. Journal of Knowledge Management, 2(2), str. 36-46.

Dervin, Brenda (1999a). Chaos, order and sense-making: a proposed theory for information design. V R. Jacobson (ur.), Information design (str. 35-57). Cambridge: MIT Press.

Dervin, Brenda (1999b). On studying information seeking methodologically: the implications of connecting metatheory to method. Information Processing and Management, 35, str. 727-750.

Dervin, Brenda, & Clark, Kathleen D. (1993). Communication and democracy: a mandate for procedural invention. V S. Splichal, & J. Wasko (ur.), Communication and democracy (str. 103-140). Norwood NJ: Ablex.

Dervin, Brenda, & Nilan, Michael. (1986). Information needs and uses. Annual Review of Information Science and Technology (ARIST), 21, str. 3-33.

Pettigrew, Karen E., Fidel, Raya, & Bruce, Harry. (2001). Conceptual frameworks in information behaviour. Annual Review of Information Science and Technology (ARIST), 35, str. 43-78.

Pivec, Franci (2001) Informacijska družba in knjižnice. Pridobljeno 8.XI.2003 s spletne strani: http://home.izum.si/izum/e-publikacije/novice_Inf_druzba_in_knjiznice.pdf

Savolainen, Reijo (1993). The sense-making theory: reviewing the interests of a user-centered approach to information seeking and use. Information Processing and Management, 29 (1), str. 13-28.

Vodeb, Gorazd (2003). Študij uporabnikov in organizacija referalne dejavnosti. Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani.