KNJIGE, KI NISO SMELE IZITI

Marijan Smolik

Povzetek

Izvleček

Avtor ugotavlja, da lahko v Bibliografski zbirki slovenskega verskega tiska v Semeniški knjižnici v Ljubljani zasledimo podatke o knjigah, katerih izid je bil do konca druge svetovne vojne že najavljen, nekatere med njimi že stavljene ali celo natisnjene, pa v Sloveniji nikoli niso izšle. Predstavi nam nekaj primerov omenjenih knjig.

Ključne besede

bibliografije; cenzura; svoboda tiska; zgodovinski pregledi

Celotno besedilo:

PDF