RAZVOJ KOČEVSKE ČITALNICE MED LETOMA 1919-1941

Stanislav Južnič

Povzetek

Izvleček

V prispevku je raziskano ustanavljanje prve slovenske knjižnice v Kočevju. Opisan je njen razvoj znotraj narodnostnih sporov z nemškimi prebivalci Kočevske. Ugotovljeno je, kako se je slovenska Čitalnica v Kočevju iz jugoslovanskega društva s splošno kulturnimi nameni postopoma prelevila v eno glavnih slovenskih organizacij v mestu. Njena osnovna dejavnost je postala knjižnica, ki je bila sprva zapisana le kot ena od mnogih smeri delovanja.

Ključne besede

Kočevje; knjižnica; Čitalnica; Nemci; Kočevarji

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Burger, A. (1930-1939). Državna realna gimnazija v Kočevju. Izvestje za šolsko leto…, Kočevje: Pavliček.

Čitalniški zapisniki (1919-1941). V: Vezani rokopisi: Kočevje: Knjižnica Kočevje.

Figar, V. (1975, 1976). Med kočevskimi Slovenci. Kočevski razgledi, (1), 23-28; (2), 37-43; (3), 22-25.