KNJIŽNIČNI SISTEM ITALIJE

Nataša Gerbec, Ksenija Petaros Kmetec

Povzetek

Izvleček

Italija je zibelka knjižnic in knjižničarstva na evropskih tleh. V italijanski preteklosti so odigrale pomembno vlogo državne javne knjižnice z dragoceno knjižno dediščino. Šele v zadnjih tridesetih letih je zaslediti razvoj splošnih knjižnic po vzoru anglo-ameriških »public library«. Italija nima enotnega oziroma splošnega zakona o knjižnicah. Na državni ravni urejajo to področje posamezni zakoni, na deželni ravni pa obširna zbirka raznovrstnih zakonov in predpisov. Knjižnic ne ločujejo po osnovnih tipih. Strokovni delavci, ki so zaposleni v italijanskih knjižnicah imajo srednješolsko ali univerzitetno izobrazbo. Zahtevnost strokovnih del, ki jih opravljajo, je odvisna od vrste in velikosti knjižnic. Nosilec razvoja knjižnične dejavnosti je ministrstvo za kulturno dediščino, pod okriljem katerega delujejo Centralni inštitut za enoten katalog italijanskih knjižnic in bibliografske podatke, Centralni inštitut za patologijo knjig in Agencija za spremljanje mednarodnih programov za področje knjižnic.

Ključne besede

bibliotekarstvo; knjižnični sistem; knjižnice; Italija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Bibliotecario nel 2000 : come cambia la professione nell´era digitale. (1999). Milano: Bibliografica.

Le biblioteche delle universita: esperienze e prospettive. Atti del Convegno di Napoli, 10-12 novembre 1988 (1990). Milano: Bibliografica.

Biblioteche speciali: atti del Convegno di studio »La biblioteca speciale e specializzata«.Vinci, 3-4 ottobre 1985 (1986). Milano: Bibliografica.

Brus, P. (2002). Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) : uvodna pojasnila. Ljubljana: GV Založba.

Caproni, A. M. (1989). La formazione professionale del bibliotecario. Milano: Bibliografica.

Lerner, F.A. The story of libraries: from the invention of writing to the computer age. (1998). New York: Continuum.

Microsoft Encarta Encyclopedia 2000. [CD-ROM] Eng. ed. Microsoft Corporation, 1993-1999. Dostopno tudi na URL naslovu: http://www.microsoft.com/encarta/eng. X04-67724.

Ministero dell’Universita e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. (2002). Pridobljeno 7. 3. 2002 s spletne strani: http://www.miur.it

Pavesi, A. (2002). L´universitŕ e la formazione del bibliotecario: a Milano un convegno sui percorsi e le prospettive in Italia e in Europa. Biblioteche oggi, 20, 64-68.

Le regioni e i sistemi bibliotecari: esperienze regionali e proposte per il Monfalconese e il Friuli – Venezia Giulia. (1983). Milano: Gabriele Mazzota.

Riforma universitaria e rivoluzione dei media, una sfida per le biblioteche universitarie: atti del Convegno internazionale a Bolzano, 28-29 settembre 2000 (2001). Fiesole (Firence): Casali Libri.

Serrai, A. Biblioteche e bibliografia: vademecum disciplinare e profesionale. (1994). Roma: Bulzoni.

Sicilia, F., & Andreotti, S. B. (1996). Biblioteche d’Italia. Le biblioteche Pubbliche statali. 3.a riveduta e aggiornata ed. Roma: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Milano: Centro Tibaldi.

Vigini, G. (1985). Glossario di biblioteconomia e scienza dell´informazione. Milano: Bibliografica.