ANALIZA CITIRANIH VIROV OBZORNIKA ZDRAVSTVENE NEGE

Avtorji

  • Ema Dornik Mag. Ema Dornik je zaposlena na Medicinski fakulteti, Inštitutu za biomedicinsko informatiko. Naslov: Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana Naslov elektronske pošte: ema.dornik@mf.uni-lj.si
  • Gaj Vidmar Mag. Gaj Vidmar je zaposlen na Medicinski fakulteti, Inštitutu za biomedicinsko informatiko. Naslov: Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana Naslov elektronske pošte: gaj.vidmar@mf.uni-lj.si
  • Maja Žumer Dr. Maja Žumer je zaposlena kot docentka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Naslov: Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: maja.zumer@ff.uni-lj.si

Ključne besede:

analiza citiranja, bibliometrija, bibliotekarstvo, strokovne revije, Obzornik zdravstvene nege

Povzetek

Izvleček

Članek je del obširnejše bibliometrične in vsebinske analize Obzornika zdravstvene nege, ki je bila tema magistrskega dela prve avtorice. Predstavljeno je edino strokovno glasilo medicinskih sester v Sloveniji, njegov zgodovinski razvoj in spreminjanje skozi čas. Članek je osredotočen na podrobnejšo analizo citiranih virov. V analizo je zajetih 843 prispevkov, objavljenih v rubriki Članki med letoma 1976 in 2001. Med temi jih 625 navaja citirane vire, ki so v povprečju stari 6,9 let. Avtorji v povprečju ne citirajo veliko virov, a nekateri s številom izstopajo; vsi avtorji skupaj citirajo 6.449 virov. Prikazana je analiza virov po vrsti in jeziku, pri čemer smo se posebej usmerili na citirane časopise in monografije ter med citiranimi viri posebej opazovali citiranje Obzornika zdravstvene nege.

Literatura

Adamič Š. (1995). Znanstveno informiranje v svetu in pri nas. Raziskovalec, 25 (2), 21-6.

Bole, C. (1967). Za uvod. Zdravstveni obzornik, 1 (1), 2.

Dornik, E. (2002). Vpliv sprememb v izobraževanju medicinskih sester v Sloveniji na objavljanje v njihovem strokovnem glasilu. Magistrsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Dostopno na: http://www2.mf.uni-lj.si/~ema/podiplomski.html

Grbec, V. (1997). Obzornik zdravstvene nege praznuje tridesetletnico. Obzornik zdravstvene nege, 31 (5–6), 183–5.

Grbec, V., Urbančič, K. (2001). Nov prispevek h kakovosti Obzornika zdravstvene nege. Obzornik zdravstvene nege, 35 (1–2), 1–2.

Jarnovič, N. (1976). Ob desetletnici Zdravstvenega obzornika. Zdravstveni obzornik, 10 (4), 257–8.

Jarnovič, N. (1980). Poročilo o delu uredništva Zdravstvenega obzornika. Zdravstveni obzornik, 14 (1–2), 97–9.

Ob 15–letnici izhajanja Zdravstvenega obzornika. (1981). Zdravstveni obzornik, 15 (6), 347–51.

Strajnar, J. (1980). Urednica našega glasila je končala z delom: organizacijski, vsebinski in oblikovni prispevek urednice, MS Neže Jarnovič k razvoju Zdravstvenega obzornika. Zdravstveni obzornik, 14 (5–6), 291–306.

Strajnar, J. (1986). Dvajset let zdravstvenega obzornika. Zdravstveni obzornik, 20 (5–6), 257–64.

Strajnar, J., Bokal, L. (1985). Zdravstveni obzornik in slovenska medicinska beseda. Zdravstveni obzornik, 19 (1–2), 3–13.

Urbančič, K. (2001). Nova rubrika v Obzorniku zdravstvene nege Obzornik zdravstvene nege, 35 (6), 265.

Z raziskovanjem v zdravstveni negi do boljšega zdravja. (1996). Obzornik zdravstvene nege, 30 (1–2), 49–61.

Prenosi

Objavljeno

2014-04-07

Kako citirati

Dornik, E., Vidmar, G., & Žumer, M. (2014). ANALIZA CITIRANIH VIROV OBZORNIKA ZDRAVSTVENE NEGE. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 47(3). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5774

Številka

Rubrike

ČLANKI

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>