DESET LET RAZVOJA ZBIRKE REVIJ ZA PODROČJE KEMIJE CENTRALNE TEHNIŠKE KNJIŽNICE UNIVERZE V LJUBLJANI (1994-2003)

Mira Lebez

Povzetek

Izvleček

Po preselitvi Centralne tehniške knjižnice (CTK) v prostore prizidka stolpnice TR3 leta 1994 smo večji del naročenih naslovov revij razvrstili na police prostega pristopa ter začeli bolj natančno spremljati njihovo izposojo. Pri naročanju revij smo uvedli kriterij »cene vpogleda« kot glavni odločujoči faktor za vsakoletno obnavljanje naročila posameznega naslova. Revije za področje kemije so od vseh najdražje, zato smo še posebej natančno spremljali izposojo teh revij. Prikazan je razvoj zbirke revij za področje kemije, oblikovane na podlagi tega odločilnega kriterija.

Ključne besede

Centralna tehniška knjižnica; kemija; revije; razvoj zbirke; statistika izposoje

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Barschall, H. H. (1986). The Cost of Physics Journals. Physics Today, 39 (12), 34-36. Pridobljeno 6.10.2004 s spletne strani: http://barschall.stanford.edu/

Barschall, H. H. (1988). The Cost-Effectiveness of Physics Journals. Physics Today, 41 (7), 56-59. Pridobljeno 6.10.2004 s spletne strani: http://barschall.stanford.edu/

Barschall, H. H. (1989). Cost-Effectiveness of Physics Journals. Physics Today, 42 (3), 15-16. Pridobljeno 6.10.2004 s spletne strani: http://barschall.stanford.edu/

Bensman, S. J. (1996), The structure of the library market for scientific journals: The case of chemistry. Library resources and technical services, 40 (2), 145-151.

Case, M. M. (1999). Measuring the Cost Effectiveness of Journals: The Wisconsin Experience. Pridobljeno 6.10.2004 s spletne strani: http://www.arl.org/newsltr/205/wisconsin.html

Christensen, J. G. (1992). Cost of chemistry journals to one academic library, 1980-1990. Serials review, 18 (3), 19-34.

Christensen, J. G. & Christensen H. B. (1995). Application of a sampling method in journal cost studies. Serials Review, 21 (2), 17-28.

Chrzastowski, T. E. & Olesko B. M. (1997). Chemistry journal use and cost: results of a longitudinal study. Library resources and technical services, 41 (2), 101-111.

Chrzastowski, T. E. (2003). Making the transition from print to electronic serial collections: a new model for academic chemistry libraries? Journal of the American Society for information science and technology, 54 (12), 1141-1148.

Kutuphaneciligi, T. (1994). Measuring the use of periodicals. Turkish librarianship, 8 (4), 272-288.

Lebez, M. (2000). Predlog nabave tujih serijskih publikacij za področje kemije za leto 2001. Ljubljana: interno poročilo.

Roth, D. (2002). Chemistry journals: cost-effectiveness, seminal titles and exchange rate profiteering. Science and technology libraries, 22 (3-4), 59-70.

Rouse, K. (1998) Chemistry Journal Cost Study. Pridobljeno 6.10.2004 s spletne strani: http://www.library.wisc.edu/libraries/ Chemistry/cost.htm

Soete, G. (1999). Measuring the Cost-Effectiveness of Journals: Ten Years After Barschall. Pridobljeno 6.10.2004 s spletne strani: http://www.library.wisc.edu/projects/glsdo/cost.html

Vaughan, K. T. L. (2003). Changing use patterns of print journals in the digital age: Impacts of electronic equivalents on print chemistry jounal use. Journal of the American Society for information science and technology, 54 (12), 1149-1152.

Žaucer, M. (1998) Ocenjevanje relevantnosti periodike. Raziskovalec, 28 (2), 64-66.