ANALIZA RABE OZNAČEVALCEV NAPAK: [sic] in [i. e.] v slovenskem vzajemnem katalogu

Maja Kokove-Hrovat, Maja Žumer

Povzetek

Izvleček

Tiskarske napake niso redek pojav na publikacijah. Zaradi možnih posledic napačne interpretacije morajo katalogizatorji nanje opozoriti. V bibliografskem opisu te napake označijo z označevalci napak, ki jih uporabljajo v skladu s katalogizacijskimi pravili. Analizirana je bila raba označevalcev [sic] in [i. e.] v slovenskem vzajemnem katalogu COBIB. Označevalce smo iskali v kraju izida, v imenu založnika in v naslovu publikacij. Dobljeni rezultati posameznih poizvedb so bili razvrščeni v različne kategorije in komentirani. Analizirane so bile tudi katalogizatorjeve napake. V zaključku so podani predlogi za boljše odkrivanje tiskarskih napak in ustreznejše označevanje le-teh. Predvsem je poudarjen pomen uporabe pravilnikov in priročnikov s katalogizacijskimi pravili.

Ključne besede

katalogizacija; vzajemni katalog; katalogizacijska pravila; označevalci napak

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Anglo-american cataloging rules. 2nd ed. 1998 revision. (1998). Chicago: ALA.

Beall, J. (2001). Publishers’ errors make catalogers [sic]: an analysis of the error indicators [sic] and [i. e.] in cataloging. Cataloging and classification quaterly, 32 (3), 87-107.

Bowman, J. H. (2001). Sic catalog sindrome: title page description as a barier to retrieval. Cataloging and classification quaterly, 32 (1), 39-54.

COMARC/B format za bibliografske podatke. (1991). Maribor: IZUM.

Dimec, Z. (1994). Strokovna usposobljenost za katalogizacijo v COBISS-u: analiza problematike in možni ukrepi za izboljšanje. Knjižnica, 38 (3-4), 75-92.

PREKAT: priročnik za enostavno uporabo katalogizacijskih pravil. (2001). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Verona, E. (1983). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Drugi dio: Kataložni opis. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.