METAPODATKI ZA TRAJNO OHRANJANJE ELEKTRONSKIH VIROV

  • Alenka Kavčič-Čolić Mag. Alenka Kavčič-Čolić je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani kot vodja Bibliotekarskega raziskovalnega centra. Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: alenka.kavcic@nuk.uni-lj.si
Ključne besede: metapodatki, elektronski viri, trajno ohranjanje, model OAIS, mednarodne primerjave, metadata

Povzetek

Izvleček

Metapodatki nam posredujejo pomembne informacije o elektronskih virih in nam pomagajo pri njihovi lokalizaciji. Zaradi naraščanja števila digitalnih arhivov se v zadnjih letih vse večjo pozornost posveča metapodatkom za trajno ohranjanje, ki naj bi omogočili dostop do elektronskih virov tudi v prihodnosti. Namen tega prispevka je predstaviti pomen in funkcijo metapodatkov za trajno ohranjanje v okviru elektronskega arhiva, ki sledi modelu OAIS. Avtorica prispevka predstavlja nekatere pomembnejše mednarodne rešitve na tem področju in predlaga minimalni nabor metapodatkov za trajno ohranjanje elektronskih virov.

Literatura

Cedars Guide to preservation metadata (2002). Pridobljeno 5. 5. 2004 s spletne strani: http://www.leeds.ac.uk/cedars/guideto/metadata

The Cedars Project Team and UKOLN (2000). Metadata for digital preservation: the CEDARS project outline specification. Draft for public consultation. Pridobljeno 5. 5. 2004 s spletne strani: http://www.leeds.ac.uk/cedars/MD-STR~5.pdf

Guilliland-Swetland, A. J. (2000). Introduction to Metadata: Setting the Stage. 12 str. (Pathways to Digital Information). Pridobljeno 5. 5. 2004 s spletne strani: http://www.getty.edu/research/institute/standards/intrometadata

Lupovici C. & Masanès J. (2000). Metadata for Long Term Preservation. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 2000. (NEDLIB Report series ; 2) Pridobljeno 5. 5. 2004 s spletne strani: http://www.kb.nl/coop/nedlib/results/NEDLIBmetadata.pdf

Metadata standards framework - preservation metadata (2002). Wellington: National Library of New Zealand Pridobljeno 5. 5. 2004 s spletne strani: http://www.natlib.govt.nz/files/4initiatives_metaschema.pdf

OCLC/RLG Working Group on Preservation Metadata (2002). Preservation Metadata and the OAIS Information Model. A metadata framework to support the preservation of digital objects. Pridobljeno 5. 5. 2004 s spletne strani: http://www.oclc.org/research/projects/pmwg/pm_framework.pdf

Preservation metadata for digital collections : exposure draft (1999). Canberra: National Library of Australia Pridobljeno 5. 5. 2004 s spletne strani: http://www.nla.gov.au/preserve/pmeta.html

Reference Model of an Open Archival Information System (OAIS) : Recommendation for space data system standards : CCSDS 650.0-B-1.Blue Book (2002). Washington: CCSDS (Consultative Committee for Space Data Systems) Secretariat. Pridobljeno 5.4.2004 s spletne strani: http://ssdoo.gsfc.nasa.gov/nost/isoas/ref_model.html

Steenbakkers, J. (2000). The Nedlib Guidelines : Setting up a Deposit System for Electronic Publications. Den Haag : Koninklijke Bibliotheek. (NEDLIB Report series ; 5). Pridobljeno 5. 5. 2004 s spletne strani: http://www.kb.nl/coop/nedlib/results/NEDLIBguidelines.pdf

Objavljeno
2014-02-10
Kako citirati
Kavčič-ČolićA. (2014). METAPODATKI ZA TRAJNO OHRANJANJE ELEKTRONSKIH VIROV. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 48(4). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5736
Rubrike
ČLANKI