UČINKI ZALOŽNIŠKE INDUSTRIJE IN BRALNE KULTURE

  • Maja Breznik Dr. Maja Breznik je zasebna raziskovalka, štipendistka Oddelka za sociologijo pri Univerzi v Padovi (za dvoletno postdoktorsko raziskavo 2002-2004) in raziskovalna sodelavka Mirovnega inštituta iz Ljubljane. Naslov: Trubarjeva 75, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: maja.breznik@guest.arnes.si
Ključne besede: bralna kultura, založništvo, založniški programi, Slovenija

Povzetek

Izvleček

Avtorica predstavlja nekatere rezultate iz raziskave o založništvu in knjižničarstvu, ki je potekala v okviru Mirovnega inštituta iz Ljubljane med letoma 2001 in 2003. Poudarek raziskave je bil na bralnih kulturah, ki jih gojijo slovenske založbe s svojimi založniškimi programi, in na bralnih preferencah v slovenskih splošnih knjižnicah. Rezultati raziskave so izpeljani iz vzorca enoletne slovenske založniške produkcije leta 2000 in izposoje teh naslovov v slovenskih splošnih knjižnicah naslednjega leta. Avtorica predstavlja področje založništva in ključne značilnosti sodobne »založniške industrije «, ki jih poimenuje kar z izrazom »monokulturnost založniških programov«, analizira pa tudi nekatere učinke založniške industrije na bralne kulture v splošnih knjižnicah, zlasti najmočnejšo med njimi, kulturo branja anglosaksonskih bestsellerjev. Avtorica tudi oceni državne intervencije na področje založništva s primerjavo subvencioniranih in nesubvencioniranih naslovov. Ugotovitev primerjave je, da državne subvencije knjižnih naslovov ne posegajo v »naravno ravnovesje« založniškega trga, temveč le omogočajo, da se zahtevnejša dela sploh objavljajo, ker »založniška industrija« ni sposobna prevzeti tveganja za tovrstno založništvo. V deprivilegiranem položaju, ugotavlja avtorica, so dejansko majhne neprofitne založbe, ki izdajajo subvencionirane knjižne naslove, saj so odrezane od distribucijskih poti in celo javne ustanove, kot so splošne knjižnice, so jim manj naklonjene. Nabavne politike splošnih knjižnic praviloma rajši strežejo pogrošnemu okusu svojih bralcev in zato kupujejo več komercialnih naslovov, tudi na škodo subvencioniranih naslovov.

Literatura

Epstein Jason, The Book Business Publishing. Past Present and Future, New York - London, W. W. Norton & Company, Inc., 2002 [2001].

Greco Albert N., The Book Publishing Industry, Needham Heights - MA, Allyn & Bacon, 1997.

Hersent Jean-François, Sociologie de la lecture en France: état des lieux (essai de synthèse à partir des travaux de recherche menés en France), Pariz, Direction du livre et de la lecture, junij 2000, rokopis z internetne strani francoskega Ministrstva za kulturo.

Kovač Miha, Skrivno življenje knjig, Ljubljana, FF, BiblioThecaria, št. 3, 1999.

Kulturna politika v Sloveniji, Vesna Čopič, Gregor Tomc (ur.), Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 1997.

Kulturna politika v Sloveniji - Simpozij, Vesna Čopič, Gregor Tomc (ur.), Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 1998.

Kilgour Frederick G., The Evolution of the Book, New York – Oxford, Oxford University Press, 1998.

Kocijan Gregor, Knjiga in bralci, Ljubljana, Kulturna skupnost Slovenije, Javno mnenje št. 54, 1974.

Kocijan Gregor; Martin Žnideršič, Knjiga in bralci II., Ljubljana, Raziskovalni center za samoupravljanje RS ZSS, Javno mnenje št. 70, 1980.

Kocijan Gregor; Darka Podmenik, Dimitrij Rupel, Martin Žnideršič, Knjiga in bralci III., Ljubljana, Raziskovalni inštitut Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo, 1985.

Kocijan Gregor; Darka Podmenik, Martin Žnideršič, Knjiga in bralci IV., Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, zbirka BiblioThecaria 5, 1999.

Mandrou Robert, De la culture populaire aux 17e et 18e siècles, Pariz, Imago, 1985 [1964].

McGuigan Jim, Culture and the Public Sphere, Routledge, London – New York, 1996.

Otto Robert, Publishing for the People. The Firm Posrednik 1885-1905, New York-London, Garland Publishing, Inc., 1987.

Prix du livre, mode d’emploi, dokument Ministère de la culture et de la communication, Direction du livre et de la lecture, Département de l’économie du livre, 27, avenue de l’Opéra, 75001 Paris.

Robine Nicole, Lire des livres en France des années 1930 à 2000, Pariz, Edition du cercle de la librairie, Collection Bibliothèques, 2000.

Rouet François, Le livre. Mutations d’une industrie culturelle, Paris, La Documentation Française, 2001.

Schiffrin André, The Business of Books, London - New York, Verso, 2000.

Slovenska bibliografija, 5 zvezkov, Ljubljana, NUK, leto 2000.

Žumer Maja, Nacionalne bibliografije - njihova zgodovina in pomen, Knjižnica, št. 1-2, let. 44, 2000, str. 89-112.

Wagner Lidija, Slovenska bibliografija: prikaz stanja glede na priporočila UNESCO za izdelavo tekočih nacionalnih bibliografij, Knjižnica, št. 1-2, let. 44, 2000, str. 113-120.

Objavljeno
2014-04-07
Rubrike
ČLANKI