STM & BUSINESS DATABASES IN SLOVENIA STM IN POSLOVNE BAZE PODATKOV V SLOVENIJI

Sam Brooks

Povzetek

Izvleček

Na osnovi podrobnega pregleda STM in poslovnih baz podatkov, dostopnih v Sloveniji, članek analizira pomen in vrednost posameznih baz podatkov in omenja vpliv velikega priliva informacij v državo v zadnjem času. Predstavljeni sta dve najbolj izčrpni (obsežni) bazi podatkov založbe EBSCO, ki je največji svetovni posrednik med založniki in knjižnicami. Opisane so tudi strategije družbe EBSCO, ki se nanašajo na akademske baze podatkov. Članek ugotavlja, katere baze so najpomembnejše v posameznih vedah in obravnava vprašanja kot so: dostopnost najbolj citiranih serijskih publikacij, polni tekstovni formati, pomen recenzijskih postopkov, časovni embargo, baze podatkov s starejšimi publikacijami itd.

Ključne besede

podatkovne baze; EBSCO; Slovenija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Dorst, Thomas J; Brooks, Sam. “Issues Facing Academic Library Consortia and Perceptions of Members of the Illinois Digital Academic Library.” Portal: Libraries and the Academy Volume 2 Issue 1 (January 2002): p. 43-57.

Bull, David; Jacobs, Ian. “e-Journals, Embargoes and Other Matters: Are the Publishers Villains or not?” Against the Grain (November 2002): p. 30.

McElroy, Emily. “An Interview with Sam Brooks.” Serials Review Volume 28 Issue 2: p. 142-150.

“Full Text Databases, Print Journals and Electronic Journals; Distinctly Different Products.” Available at: http://www.epnet.com/academic/publishers.asp (Last Accessed December 17, 2002.)

Brooks, Sam. “Integration of Information Resources and Collection Development Strategy.” Journal of Academic Librarianship Volume 27 Issue 4 (July 2001): p.316.

Slagell, Jeff. “The Good, the Bad and the Ugly: Evaluating Electronic Journals.” Computers in Libraries Volume 21 Issue 5 (May 2001): p. 34.

Author interview with Beth Howell. March 16, 2002.

Rogers, Michael. “EBSCO Greatly Expanding Journal Back Files.” Library Journal Volume 126, Issue 8 (May 15, 2001): p. 29.

Rogers, Michael. “EBSCO and OSI Creating Global Library Consortium.” Library Journal Volume 124, Issue 18 (November 1, 1999): p. 27.