ELEKTRONSKA KNJIGA – KNJIGA BREZ PAPIRJA

Mateja Ločniškar-Fidler, Tomaž Fidler

Povzetek

Izvleček

Predstavljena je elektronska knjiga, dostopna na internetu, s posebnostmi in pomanjkljivostmi s katerimi se srečujejo ali se bodo srečali bodoči uporabniki in tudi knjižničarji. Prispevek govori o napravah in programski opremi za branje in izdelavo elektronskih knjig ter o posebnostih, na katere moramo biti pozorni ob nakupu in uporabi naprav. Predstavljenih je nekaj pomembnejših spletnih strani, ki se ukvarjajo s prodajo in razširjanjem elektronskih knjig. Vse večji pomen ima zaščita avtorjev, katerih dela se distribuirajo prek interneta in digitalnih medijev. K mednarodnemu sporazumu o varovanju avtorskih pravic je v mesecu septembru 1999 pristopila tudi Slovenija. Pričakujemo, da bodo elektronske knjige počasi prodrle v vse vrste slovenskih knjižnic. Le-te se bodo morale primerno tehnično opremiti in usposobiti strokovne delavce za uporabo novega medija.

Ključne besede

tiskane knjige; elektronske knjige; programska oprema; bralniki; dlančniki; avtorske pravice; založbe; knjižnice

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Bralnik m800 m800 firme IPM-NET SpA. Pridobljeno 19.02.2003 s spletne strani: http://www.ipm-net.com/EN/

Palm in Sony Clie NX 70 V. Pridobljeno 19.02.2003 s spletne strani: http://www.sting.si

Tablet PC Motion M 1200. Pridobljeno 19.02.2003 s spletne strani: http://www.motioncomputing.com

Twain, M. The Adventures of Huckleberry Finn. Pridobljeno 04.02.2003 s spletne strani: http://www.barnesandnoble.com