MEMBRA DISIECTA: IZ SKLOPA KNJIŽNIH VEZAV 17., 18. IN 19. STOLETJA V KNJIŽNICI FRANČIŠKANSKEGA SAMOSTANA V LJUBLJANI

Avtorji

  • Sonja Svoljšak Sonja Svoljšak je študentka magistrskega podiplomskega študija na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: sonja_svoljsak@hotmail.com)

Ključne besede:

Frančiškanski samostan Ljubljana, membra disiecta, knjižne vezave, 17., 18. in 19. stoletje, kodikološki popis, dokumentacija

Povzetek

Izvleček

V fondu knjižnice frančiškanskega samostana v Ljubljani je 210 izločenih knjižnih vezav ali njihovih posameznih delov (ti. membra disiecta) neznane provenience in datacije. Predvidoma so bile del knjižnih struktur v obdobju med 17. in 19. stoletjem. Na vzorcu 24 dekorativnih vezav iz sklopa membra disiecta sem izvedla dokumentacijski popis, kodikološko opredelitev strukture in dekoracije, komparativno analizo datacije in provenienc ter slikovno dokumentacijo vsake posamezne vezave. Prispevek podaja tudi nekatere značilnosti dekoracije 24 obravnavanih vezav iz sklopa membra disiecta ter kronološki predlog za okvirni čas nastanka vezav.

Literatura

Dolar, J. (2000). Knjižnica frančiškanskega samostana v Ljubljani. V Frančiškani v Ljubljani: samostan, cerkev in župnija Marijinega oznanjenja (str. 434 - 445). Ljubljana: Samostan in župnija Marijinega oznanjenja.

Foot, M. (1993). Studies in the history of bookbinding: history of bookbinding. Aldershot: Scholar press.

Golob, N. (1994). Srednjeveški kodeksi iz Stične: XII. Stoletje. Ljubljana: Slovenska knjiga.

Golob, N. (2002). Kadelne iniciale v dveh volumnih frančiškanskega graduala. V Zbornik za umetnostno zgodovino. n.v. (series nova XXXVIII) (str. 152-183). Ljubljana: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo.

Lesar, M. (2000). Nekdanji ljubljanski frančiškanski samostan, njegova arhitektura in oprema. V Frančiškani v Ljubljani: samostan, cerkev in župnija Marijinega oznanjenja (str. 149-200). Ljubljana: Samostan in župnija Marijinega oznanjenja,

Slokar, I. (1972). Rokodelstvo in industrija v Ljubljani od konca srednjega veka do leta 1732. V Ljubljanska obrt od srednjega veka do začetka 18. stoletja (str. 55-112). Ljubljana: Publikacije Mestnega arhiva ljubljanskega.

Ožinger, A. (2000). Frančiškanski samostan v Ljubljani od preselitve leta 1784 do leta 1903. V Frančiškani v Ljubljani: samostan, cerkev in župnija Marijinega oznanjenja (str. 201-219). Ljubljana: Samostan in župnija Marijinega oznanjenja.

Usenik, S. (1999). Frančiškanska knjižnica v Ljubljani. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Prenosi

Objavljeno

2014-04-07

Kako citirati

Svoljšak, S. (2014). MEMBRA DISIECTA: IZ SKLOPA KNJIŽNIH VEZAV 17., 18. IN 19. STOLETJA V KNJIŽNICI FRANČIŠKANSKEGA SAMOSTANA V LJUBLJANI. Knjižnica, Revija Za področje Bibliotekarstva in Informacijske Znanosti, 47(1-2). Pridobljeno od https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/5677

Številka

Rubrike

ČLANKI

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)