MEJE RASTI: NEKAJ KORAKOV K METODOLOGIJI RAZISKOVANJA KNJIŽNEGA ZALOŽNIŠTVA

Miha Kovač

Povzetek

Izvleček

Članek se navezuje na - tudi v Knjižnici predstavljeno - evropsko raziskavo o konkurenčnosti evropskih knjižno-založniških industrij in pokaže, da je bila v njej uporabljena vprašljiva metodologija. Predlaga nov pokazatelj konkurenčnosti, povprečno rentabilnost posameznega knjižnega naslova, in z njegovo pomočjo pokaže, da je donosnost slovenskega knjižnega založništva in s tem njegova konkurenčnost zaradi visokih proizvodnih in prodajnih stroškov nižja kot v Evropski uniji, čeprav so kriteriji omenjene raziskave slovensko založništvo postavili v sam evropski vrh. Članek v nadaljevanju analizira družbene, zgodovinske, ekonomske in demografske vzroke za nizko donosnost slovenskega knjižnega založništva in hkrati opozori, da se stanje v zadnjih nekaj letih še dodatno slabša, pri čemer se sklicuje tudi na raziskavo, ki jo je spomladi 2002 opravil Center za mednarodno konkurenčnost iz Ljubljane. Avtor v zaključku postavi tezo, da vzrokov za manjšanje števila nakupov knjig ne gre iskati v slabšanju bralnih navad, ampak v cenovni, prodajni, deloma pa tudi vsebinski neprivlačnosti v Sloveniji izdanih knjig.

Ključne besede

knjige; založništvo; učbeniki; Slovenija; Evropska unija; Finska; primerjalne študije

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Analiza stanja in razvojnih možnosti slovenskega založništva z vidika izboljšanja notranje učinkovitosti in možnih podpornih ukrepov vlade. (2002). Ljubljana: Center za mednarodno konkurenčnost.

The Bookseller’s Pocket Yearbook (2001). London: Bookseller Publications, a division of J. Whitaker & Sons.

Cassati, R. (2001). What the Internet tells us about the Real Nature of the Book. Pridobljeno 18.08.2002 s svetovnega spleta: http://www.text-e.org

Groenlund, M., Piccard, R., & Ponni, V. (2000). Competitivness of the European Union Publishing Industries. Bruxelles: European Commission, Enterprise Directorate-General.

Klein, N. (2000). No Logo. London: Flamingo, an inprint of HarperCollins Publishers.

Kovač, M. (1999). Skrivno življenje knjig. Ljubljana: Oddelek za bibliotekarstvo, Filozofska fakulteta.

Kovač, M. (2001a). Paul Richardson : klasično knjigo čaka še dolgo in srečno življenje. Revija o knjigi, (8), 26-28.

Kovač, M. (2001b). Slovensko in evropsko knjižno založništvo : stagnacija pod plaščem odličnosti?. Knjižnica, 45 (1-2), 81-98.

Kovač, M. (2001c). Publishing in Post-Communist Central and Eastern Europe: Three Models of Translation. Publishing History, (50), 77-88.

Natek, K. (1998): Slovenija. Geografska, zgodovinska, pravna, politična, ekonomska in kulturna podoba Slovenije. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.

Venuti, L. (1995). Translators’s Invisibility. A History od Translation. London: Routledge.

Žnideršič, M. (1999). Vpliv države na slovensko založništvo. V Knjiga in bralci IV (str. 115-147). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Žnideršič, M., Podmenik, D., & Kocjan, G. (1999). V Knjiga in bralci IV. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Drugi uporabljeni viri

Darnton, R. (1990). The Kiss of Lamourette. New York: W.W. Norton˛& Company Inc.

Wolfe, M. (1999). Entertainment Economy. New York: Penguin Books.

Zbornik Društva slovenskih književnih prevajalcev, 19. Ljubljana 1995.

Zbirniki statističnih podatkov iz bilance stanja uspeha. SDK 1996,1997