IŠČE SE: UČINKOVIT IN PREPROST KNJIŽNIČNI KATALOG

Jerry D. Saye, Alenka Šauperl

Povzetek

Izvleček

Uporaba knjižničnih katalogov ni tako preprosta, kot se zdi na prvi pogled. Trenutno razširjeni javni računalniški katalogi (OPAC) so se razvili iz tradicionalnih listkovnih katalogov. Podatkovne strukture MARC za računalniške kataloge pa so zagotovile prenos uveljavljenega bibliografskega zapisa v računalniško okolje. Katalogizatorji vložijo veliko časa in truda v pripravljanje zapisov za računalniške kataloge, vendar kljub temu nekatere raziskave kažejo, da zapisi niso tako uporabni kot bi pričakovali. Prikazali bomo, kateri deli kataložnih zapisov so uporabni in kateri niso. Analizirali bomo drugačne možnosti za kataložne zapise, ki izhajajo iz Funkcionalnih zahtev za bibliografske opise, in ugotavljali možnosti za izboljšanje uporabne vrednosti kataloga.

Ključne besede

knjižnični katalogi; kataložni zapisi; formati MARC; Mednarodni standardni bibliografski opis; Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise; potrebe uporabnikov

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Brault, N. (1972). The Great Debate on Panizzi’s Rules in 1847-1849: The Issues Discussed. Los Angeles: School of Library Services and The University Library, University of California, Los Angeles.

Cutter, C. A. (1904). Rules for a Dictionary Catalog. 4th ed. rewritten. Washington: Government Printing Office.

Dorman, D. (2002) OCLC taps VTLS to help migrate WorldCat. American Libraries, 33:83.

International Federation of Library Associations and Institutions. (1998). Functional Requirements for Bibliographic Records. (1998). Final Report. München: K.G. Saur.

International Federation of Library Associations and Institutions. (2000) Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise. Končno poročilo. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

International Conference on Cataloguing Principles. (1971) Statement of Principles Adopted at the International Conference on Cataloguing Principles, Paris, October, 1961. Annotated ed. with commentary and examples by Eva Verona. London: IFLA Committee on Cataloguing.

James. T. (1986). The First Printed Catalogue of the Bodleian Library: A Facsimile. Oxford: Clarendon Press.

Lan, W-C. (2002). From Document Clues to Descriptive Metadata: Document Characteristics Used by Graduate Students in Judging the Usefulness of Web Documents. Doctoral dissertation. Chapel Hill, NC: University of North Carolina at Chapel Hill.

Lubetzky, S. (1953) Cataloging rules & principles: a critique of the A.L.A. rules for entry and a proposed design for their revision. Washington: Library of Congress.

Norris, D. M. (1939). A History of Cataloguing and Cataloguing Methods 100-1850 with an Introductory Survey of Ancient Ties: a thesis accepted for the honours diploma of the Library Association. London: Grafton.

Seal, A., Bryant, P., & Hall, C. (1983). Full and Short Entry Catalogues: Library Needs and Users. Aldershot, Eng.: Gower.

Tillett, B. B. (1991). A taxonomy of bibliographic relationships. Library Resources & Technical Services, 35, 150-158.

Tillett, B. B. (1991a). Summary of the treatment of bibliographic relationships. Library Resources & Technical Services, 35, 393-405.