SLOVENSKA KATALOGIZACIJSKA PRAKSA IN FUNKCIONALNE ZAHTEVE ZA BIBLIOGRAFSKE ZAPISE (FZBZ): PRIMERJALNA ANALIZA

Zlata Dimec

Povzetek

Izvleček

Študija IFLE Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (FZBZ) je postavila nov okvir tako za katalogizacijske pravilnike kot za pravila vsebinske obdelave. Pariška načela so definirala funkcije kataloga in iz teh izhajajo določila dveh slovenskih pravilnikov za katalogizacijo, Kalanovega Abecednega imenskega kataloga in Veroninega Pravilnika i priručnika za izradbe abecednih kataloga. Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise so določile funkcije zapisov samih, ne glede na vrsto podatkovne zbirke, ki jo tvorijo. V primerjavi z zahtevami FZBZ o obsegu nacionalnih bibliografskih zapisov imajo zapisi slovenske bibliografije več opisnih elementov po ISBD, vendar so manj dosledni pri navajanju pomembnih opomb k bibliografski preteklosti in posledično precej skromni pri določanja enotnega naslova. Ravno enotni naslov pa je tisti, ki omogoča identifikacijo medsebojno povezanih del in njihovih izraznih oblik, zato ta praksa ne zadošča zahtevam FZBZ. Zaradi razpršene obdelave različnih vrst gradiva v Narodni in univerzitetni knjižnici se pojavljajo tudi razlike pri obsegu zapisov. Zato je potrebno podrobneje določiti merila za gradivo, vključeno v slovensko nacionalno bibliografijo in tudi čimbolj poenotiti obseg podatkovnih elementov.

Ključne besede

katalogizacija; katalogizacijska pravila; bibliografski zapisi; nacionalne bibliografije; Slovenija; FZBZ

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Domanovszky, Á. (1975). Functions and objects of author and title cataloguing. München: Dokumentation

Functional requirements for bibliographic records: final report (1998). München: Saur [Slovenski prevod: Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (2000). Ljubljana: FF]

Kalan, P. (1967). Abecedni imenski katalog. Ljubljana: Društvo bibliotekarjev Slovenije; Narodna in univerzitetna knjižnica

Maxwell, Margaret (1977). The genesis of the Anglo-American cataloging rules. Libri, 27(3), str. 238-262

Načela, sprejeta na mednarodni konferenci o katalogizacijskih načelih v Parizu oktobra 1961 (1961). Knjižnica, 5 (1-4), 110-117.

Priročnik za UNIMARC. Format za bibliografske podatke (1999). 2. izd. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica

Smernice za normativne in napotilne vpise (1998). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica

Smernice za predmetne normativne in napotilne vpise. (2000). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica

Strunck, Kirsten (1999). About the use of ‘Functional requirements for bibliographic records’ in teaching cataloguing. Conference proceedings, 65th IFLA Council and General Conference, Bangkok, Thailand, August 20 – August 28, 1999. Pridobljeno s svetovnega spleta: http://www.ifla.org/IV/ifla65/papers/108-131e.htm

Verona, E. (1959). Literary unit versus bibliographical unit. Libri, 9 (2-3), 79-104

Verona, E. (1986). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 1, Odrednice i redalice. 2. izmijenjeno izd. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo

Verona, E. (1983). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 2, Kataložni opis. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo