TUJE IZKUŠNJE PRI IZLOČANJU KNJIG V SPLOŠNIH KNJIŽNICAH

Vasilija Rupnik

Povzetek

Izvleček

Prispevek prikazuje izločanje knjižničnega gradiva v tujini kot eno od pomembnih nalog vsake knjižnice. Najprej so predstavljeni primeri izločanja gradiva v preteklosti v knjižnicah v ZDA in Veliki Britaniji, nato je predstavljeno načrtovanje izločanja gradiva in kriteriji izločanja. Izvedba izločanja je opisana s štirimi metodami. Prispevek pa se zaključi z opisom ekipe za izločanje.

Ključne besede

knjižnični fondi; izločanje gradiva; knjige; splošne knjižnice

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Adams, C. F. (1893). Sifting as a library policy. The Library journal, 18 (1), 118-119.

Biggs, M., & Biggs, V. (1987). Reference collection development in academic libraries. RQ, 27, 67-79.

Brough, K. J. (1953). Scolars workshop: evolving conceptions of library service. Urbana: University of Illinois.

Duncan Carter, M. (1974). Building library collection (4th ed.). Metuchen: The Scarecrow Press.

Claghorn Potter, A. (1934). The library of Harvard university. Boston: Harvard university.

Cost analysis of library functions (1978). Greenwich: JAI press.

Davidson, M. (1943). Discarding: what and how. Wilson library bulletin, 5 (17), 450-456.

Elkins, K. C. (1954). The president Eliot and the storage of dead books. Harvard library bulletin, 8 (3), 299-312.

Engeldinger, E. A. (1986). Weeding in academic library reference collections. RQ, 25, 366-371.

Engeldinger, E. A. (1990). Use as a criterion for the weeding of reference collections. The reference librarian, 29, 119-128.

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev. Pridobljeno 30. 11. 2001 s spletne strani: http//193.2.8.11/slovensko.html.

Herbert, S. B. (1942). Discarding books. Ontario library review and Canadian periodical index, 26, str. 280-283.

Mcgaw, H. F. (1956). Policies and practicies in discarding. Library trends, 4 (3), 269-282.

Price, A. M. (1921). Overhead cost of books. Illinois libraries, 4, 12-19.

Rampih-Vajzovič, S. (1995). Nabava in nabavna politika v Mariborski knjižnici. Knjižnica, 39 (3), 101-114.

Reed-Scott, J. (1985). Implementation and evaluation of a weeding program. Collection management, 7 (2), 59-67.

Roy, L. (1988). Does weeding increasing circulation? A review of the related literature, 10 (1-2), 141-156.

Roy, L. (1990). Weeding without tears. Collection management, 12 (1-2), 83-93.

Shera, J. H. (1978). The up-site-down library. Utah libraries, 14.

Sherman, C. E. (1929): Extending the walls of the central library. The library journal 54, 580-585.

Slote, S. J. (1989). Weeding library collection (3rd ed.). Littleton: Libraries unlimited.

Stueart, R. D. (1985). Weeding of library materials – politics and policies. Collection management, 7 (2), 47-58.

Totten, H. L. (1971). The selection of library materials for storage: a state of the art. Library trends, 19 (3), 341-345.

Urquhart, J. A., & Urquhart, N. C. (1978). Relegation and stock control inlibraries. Stacksfield: Oriel.

Zimmerman, L. F. (1941). Obsolescent book. Minnesota libraries, 13, 190-198.