KAJ MENIJO UPORABNIKI O DELU SLOVENSKIH POTUJOČIH KNJIŽNIC

Jožica Štendler

Povzetek

Izvleček

V začetku leta 2001 je v vseh potujočih knjižnicah v Sloveniji potekalo anketiranje uporabnikov. S pomočjo 14-tih vprašanj smo želeli ugotoviti, kako uporabniki ocenjujejo storitve potujočih knjižnic in kako pomembno se jim zdi delovanje potujočih knjižnic. Anketa je bila zasnovana kot del osrednje teme 10. srečanja slovenskih potujočih knjižnic - to je »Merjenje uspešnosti potujočih knjižnic v Sloveniji«. Anketa je zajela 13% aktivnih uporabnikov potujočih knjižnic po vsej Sloveniji. Deleži anketiranih po spolu in statusu odražajo strukturo uporabnikov potujočih knjižnic. Posamezne potujoče knjižnice so na zastavljena vprašanja dobile zelo podobne odgovore. Rezultati kažejo, da so uporabniki zadovoljni s storitvami, cenijo prijazen odnos zaposlenih in njihovo strokovno usposobljenost, zadovoljni pa so tudi z izborom in ponudbo knjižničnega gradiva. V prihodnosti bi si želeli več neknjižnega gradiva. Poleg ponudbe knjižničnega gradiva je za anketirane uporabnike najpomembnejši razlog za obiskovanje potujočih knjižnic še oddaljenost od ostalih (statičnih) knjižnic. Pogostokrat je potujoča knjižnica njihova edina pot do knjige, ostalega gradiva in informacij, zato delovanje potujočih knjižnic ocenjujejo kot zelo pomembno. Po rezultatih ankete naj bi knjižnično gradivo in storitve potujočih knjižnic uporabljalo skoraj 130% več oseb, kot pa je dejansko njihovih aktivnih članov.

Ključne besede

potujoče knjižnice; evalvacija; uporabniki; Slovenija

Celotno besedilo:

PDF