O ARHIVIRANJU SPLETNIH STRANI TER PROBLEMIH NJIHOVEGA VAROVANJA, OHRANJANJA IN UPORABE

Miroslav Novak

Povzetek

Izvleček

Spletne strani prištevamo h kulturni dediščini. Glede na njihove pojavne oblike jih uvrščamo med elektronske dokumente, ki se pojavljajo v različnih kontekstih. Zato s stališča njihovega vrednotenja ugotavljamo, da pri njih niso pomembne samo vsebine, ampak tudi estetski, komunikacijski in drugi elementi, ki posredno ali neposredno vplivajo na nivo oblikovanja računalniško podprtega medčloveškega komuniciranja. Prav zaradi tega je potrebno določene spletne strani dolgotrajno ohranjati in varovati, druge pa arhivirati s celotami kontekstov, v katerih so nastale ali delovale.

Ključne besede

arhivsko gradivo; arhiviranje; spletne strani; tehnologija; kulturna dediščina

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

A Strategy for Archiving The School of Information Web Site. Pridobljeno 8.1.2002 s svetovnega spleta: http://www-personal.si.umich.edu/~cserf/655/macpaper.htm

Archiving web resources. Pridobljeno 8.1.2002 s svetovnega spleta: http://www.naa.gov.au/recordkeeping/er/web%5Frecords/guide%5 Fintro.html

Guidelines to agencis on preserving a snapshot of the web sites at the end of the Clinton administartion. Pridobljeno 8.1.2002 s svetovnega spleta: http://www.nara.gov/records/cio-atta.html

Guidelines to agencis on preserving a snapshot of the web sites at the end of the Clinton administration. Pridobljeno 8.1.2002 s svetovnega spleta: http://www.nara.gov/records/cio-atta.html

Hedstrom, M. Electronic Records Programe Strategies: An Assessment, Electronic Records Management Programe Strategies. Pittsburgh : Archives & Museum Informatics, 1993.

After life. Pridobljeno 8.1.2002 s svetovnega spleta: http://www.afterlife.org/

Archives. Pridobljeno 8.1.2002 s svetovnega spleta: http://listserv.muohio.edu/archives/ archives.html

Attrition. Pridobljeno 8.1.2002 s svetovnega spleta: http://www.attrition.org/mirror/attrition/

Extranet. Pridobljeno 8.1.2002 s svetovnega spleta: http://www.pcwebopaedia.com/TERM/E/extranet.html

Home page. Pridobljeno 8.1.2002 s svetovnega spleta: http://www.pcwebopaedia.com/TERM/h/home_page.html

Intranet. Pridobljeno 8.1.2002 s svetovnega spleta: http://www.pcwebopaedia.com/TERM/I/intranet.html

Archive.org. Pridobljeno 8.1.2002 s svetovnega spleta: www.archive.org

Priročnik za strokovno usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom. Ljubljana : Uradni list SR Slovenije, 1984.

Report on the 1994/95 Survey. Pridobljeno 29.1.1996 s svetovnega spleta: http://www.archives.ca

Zakon o arhivskem gradivu in arhivih. Ur. l. RS št. 20/97, popravek Ur. l. RS št. 32/97. Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 1997.

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Ur. l. RS št. 57/2000. Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2000.