ZNANSTVENO KOMUNICIRANJE IN REVIJE SAMO V ELEKTRONSKI OBLIKI: PRIMER BIBLIOTEKARSTVA IN GEOGRAFIJE

Edvard Grabrijan

Povzetek

Izvleček

Članek obravnava revije v elektronski obliki v znanstvenem informiranju in komuniciranju. Predstavljena je problematika elektronskega publiciranja, tipi elektronskih revij in njihova odmevnost. Na podlagi izdelane metodologije je narejen izbor revij, ki se pojavljajo le v elektronski obliki na področju bibliotekarstva in informacijske znanosti (18 izbranih e-revij) ter geografije (9 izbranih e-revij). Narejena je primerjava med obravnavanima strokovnima področjema. Podan je pogled na vlogo knjižnice v elektronskem okolju in prihodnost znanstvenih elektronskih revij.

Ključne besede

znanstvene revije; elektronske revije; bibliotekarstvo; geografija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Adamič, Š., & Nekrep, F. V. (2000). Elektronska periodika – je danes že jutri? Raziskovalec, 30 (1–2), 74–75.

Brezavšček, R. (2000). Plačevanje nabave in uporabe elektronskih revij. Knjižnica, 44 (4), 99-115.

English, R., & Hardesty, L. (2000). Create change: shaping the future of scholarly journal publishing. College & Research Libraries News, 61 (junij), 515–518.

Ginsparg, P. (1994). First steps towards electronic research communication. Computers in Physics, 8(4) (julij/avgust), 390–396. Pridobljeno 29.11.2001 s spletne strani: http://xxx.lanl.gov/blurb/

Harnad, S. (1999). Free at last: the future of peer-reviewed journals. D-Lib Magazine, 5(12). Pridobljeno 29.11.2001 s spletne strani: http://www.dlib.org/dlib/december99/12harnad.html

Harter, S. P. (1998). Scholarly communication and electronic journals: an impact study. Journal of the American Society for Information Science, 49 (6), 507–516.

Harter, S. P., & Ford, C. E. (2000). Web-based analyses of e-journal impact: approaches, problems, and issues. Journal of the American Society for Information Science, 51(13), 1159–1176.

Južnič, P. (1999a). Metodološka osnova analize citiranosti in njena uporaba v Sloveniji. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Južnič, P. (1999b). Pomen raziskovalnega dela za profesionalno delo v knjižničarstvu. Knjižnica, 43 (2-3), 161–177.

Mogge, D. (1999). Seven years of tracking electronic publishing: the ARL Directory of Electronic Journals, Newsletters and Academic Discussion Lists. Library Hi Tech, 17 (1), 17–25.

Odlyzko, A. (1997). The economics of electronic journals. First Monday, 2 (8). Pridobljeno 29.11.2001 s spletne strani: http://firstmonday.org/issues/issue2_8/odlyzko/index.html

Oppenheim, C., Greenhalgh, C., & Rowland, F. (2000). The future of scholarly journal publishing. Journal of Documentation, 56 (4), 361–398.

Quinn, F. (1994). A role for libraries in electronic publication. Ejournal, 4 (2). Pridobljeno 29.11.2001 s spletne strani: http://www.ucalgary.ca/ejournal/archive/rachel/v4n2/article.html

Rowland, F. (1997). Print journals: fit for the future? Ariadne, 7 (januar). Pridobljeno 29.11.2001 s spletne strani: http://www.ariadne.ac.uk/issue7/fytton/

Rowley, J. (2000). The question of electronic journals. Library Hi Tech, 18 (1), 46–54.

Schauder, D. (1994). Electronic publishing of professional articles: attitudes of academics and implications for the scholarly publishing industry. Journal of the American Society for Information Science, 45 (2), 73–97.