COPPOV PIRANSKI KODEKS - STRUKTURA IN STANJE

Jedert Vodopivec

Povzetek

Izvleček

Piranski kodeks kartografa Pietra Coppa, je verjetno najdragocenejši kartografski dokument, hranjen na ozemlju republike Slovenije, ki nesporno sodi med dediščino svetovnega merila. Danes ga hranijo v Pomorskem muzeju »Sergej Mašera« v Piranu. Kodeks je sestavljen iz rokopisnega tekstovnega in tiskanega kartografskega dela. Tekstovni del, ki vsebuje »De summa totius orbis« in »Portolano« je težko berljiv in na mnogih mestih močno poškodovan, na kartografskem delu pa so opazne zlasti raztrganine na pregibnih sredinskih delih ter porjavelost in preperelost papirja na koloriranih mestih. Poškodbe so posledica korozivnega delovanja kovinskih ionov, ki jih vsebujejo železotaninska črnila in bakrovi pigmenti. Poškodbe so tudi razlog, da mora biti kodeks deležen strožjih pogojev hranjenja, in sme biti dan na vpogled le ob izjemnih priložnostih in pod predpisanimi klimatskimi pogoji.

Ključne besede

kodeksi; rokopisi; kartografsko gradivo; zaščita gradiva; konservacija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Pietro Coppo: Piranski kodeks De summa totius orbis, PM"SM"P, inv. št. 1002307.

Degrassi Attilio: Di Pietro Coppo e delle sue opere, Documenti, Archeografo Triestino, Vol.XI, III serie, Trieste, 1924, 321-349-373.

Lago Luciano, Rossit Claudio: Pietro Coppo, Le »Tabvlae« (1524-1526), Una preziosa raccolta cartografica custodita a Pirano, Note e documenti per la storia della cartografia, I-I, Trieste, 1986.

Piesz Flavia: Nota biblioteconomica, Pietro Coppo, Le »Tabvlae« (1524-1526), Una preziosa raccolta cartografica custodita a Pirano, Note e documenti per la storia della cartografia, I-I, Trieste, 1986.

Markovič Ivan: Pietro Coppo in dragocena kartografska zbirka v Piranu, Pomorska srečanja 175/95, 745-747.

Terčon Nadja, Bonin Flavij: Na poti v pomorsko poslanstvo: zemljepisne in pomorske karte v Pomorskem muzeju »Sergej Mašera« v Piranu, Piran 1999, 8-13.

Zemljevidi od antike do 16. stol. Ilustrirana zgodovina Slovencev, Ljubljana, 1999, 448-451.

Zapis in podoba, ur.: J. Vodopivec in N. Golob, rk., Arhiv republike Slovenije, 1996.

Maniaci Marilena: Terminologia del libro manoscritto, Istituto centrale per la patologia del libro, ICPL, Roma 1996.

van Gulik R., Kersten Pampiglione: A closer look at iron gall ink burn, Restaurator 15, 1994, 173-178.

Banik Gerhard.: Decay caused by iron-gall inks. Workshop on Iron-Gall Ink Corrosion, Proceedings, Rotterdam: Museum Boijmans van Beuningen, Amsterdam: Netherlands Institute for Cultural Heritage, 1997, 21-27.

Tintenfrasschaden und ihre Behandlung, ur.: G. Banik in H. Weber, verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1999.

Neevel Johan.G., Mensch Cornelius.T.J.: The Behaviour of Iron Ions and Sulphuric Acid During Iron-Gall Ink Corrosion, Proceedings, ICOM Committee for Conservation, Vol II, Lyon, 1999, 528-533.

The Iron Gall Ink Meeting, ur.:A.Jean E. Brown, Postprints, The University of Northumbria, Newcastle upon Tyne 2001.

Petrus Coppvs Fecit - De Summa Totius Orbis, ur.: Nadja Terčon, rk., Pomorski muzej »Sergej Mašera«, Piran 2001.