SLOVENSKO IN EVROPSKO KNJIŽNO ZALOŽNIŠTVO: STAGNACIJA POD PLAŠČEM ODLIČNOSTI?

Miha Kovač

Povzetek

Izvleček

Avtor na podlagi raziskave o kompetitivnosti evropskih založniških industrij, ki jo je leta 2000 objavila Evropska komisija, analizira slovensko knjižno založništvo. Ugotavlja, da je bila v času raziskave, med leti 1995-97, konkurenčnost slovenskega knjižnega založništva nadpovprečna, saj je bilo po nekaterih kriterijih, ki so jih določili avtorji raziskave, slovensko knjižno založništvo med najbolj učinkovitimi v Evropi. Po letu 1997 se je začelo obdobje stagnacije, ki še traja, avtor pa razloge zanj odkriva v dragih prodajnih poteh, neproduktivni izrabi sodobnih informacijskih tehnologij, ter v dejstvu, da za razliko od nekaterih primerljivih držav v Sloveniji leposlovne knjižne uspešnice ne dosegajo primerljivo visokih naklad, hkrati pa ni prišlo do revitalizacije knjigarniške prodaje, ki je z nastankom mega knjigarn v nekaterih evropskih državah dobila nov zagon. V zaključku avtor še opozarja na zanimive vzporednice med knjižnično izposojo leposlovnih knjižnih uspešnic v Sloveniji in njihovimi prodanimi nakladami v nekaterih s Slovenijo primerljivih državah.

Ključne besede

knjige; založništvo; knjižni trg; založbe; Evropska unija; Slovenija

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Brošura 1999, Letno poročilo družbe za leto 1998, Računovodski izkazi za polletje 1999 ter bistvene spremembe prospekta družbe (1999). Mladinska knjiga: Ljubljana.

Groenlundd, M., Piccard, R., & Ponni, V. (2000). Competitivness of the European Union Publishing Industries. Bruxelles: European Commission, Enterprise Directorate-General.

Hampden-Turner, C., & Trompenaars, F. (1995). The Seven Cultures of Capitalism. London: Piatkus.

Kovač, M. (2000). Skrivno življenje knjig. Ljubljana: Oddelek za bibliotekarstvo, Filozofska fakulteta.

Podatki Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, Podružnica Ljubljana, Oddelek za informacije 2000.

Richardson, P. ( 2000). Publishing Market Survey-Hungary. London: The British Council.

Shapiro, L., & Varian, H. R. (1999). Information Rules. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.

The U.S: Book Publishing Industry (1997). A Bussines Information Report from Bussines. Cormack, New York: Trend Analysts.

Wolfe, M. (1999). Entertainment Economy. New York: Penguin Books.

Zbirniki statističnih podatkov iz bilance stanja uspeha, SDK 1996,1997.