ENOTNI NASLOV KOT SREDSTVO ZA POVEZOVANJE V KNJIŽNIČNEM KATALOGU

  • Marija Petek Mag. Marija Petek je zaposlena v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani kot katalogizator. Naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana Naslov elektronske pošte: marija.petek@ctk.uni-lj.si
Ključne besede: katalogizacija, bibliografski opis, enotni naslov

Povzetek

Izvleček

Prispevek govori o enotnem naslovu, ki ima tudi v modernih računalniških katalogih pomembno vlogo. Uporaba enotnega naslova je danes bolj razširjena in bolj jasno opredeljena kot takrat, ko se je le-ta prvič pojavil v Panizzijevem pravilniku. S pomočjo enotnega naslova lahko v katalogu dela identificiramo, med seboj razlikujemo in na enem mestu zberemo; pri tem moramo upoštevati razliko med delom in enoto. Več pozornosti je potrebno nameniti bibliografskim odnosom in pri tem izkoristiti enotni naslov, ki je primerno sredstvo za povezovanje v katalogu.

Literatura

Abecedni imenski katalog (1947). Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Abecedni imenski katalog (1967). Ljubljana: Društvo bibliotekarjev Slovenije: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Bibliotekarski terminološki slovar (2000). Delovno gradivo III. Pridobljeno 19. 10. 1999 s svetovnega spleta: http://www1.k2.net/~ikanic/slovar-1-2.html.

Brunt R. (1999). From main entry to work authority record: development of a cataloguing fundamental. Library Review, 48(7), 328-336.

Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise (2000). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo.

Horvat, A. (1995). Knjižnični katalog i autorstvo. Rijeka: Benja.

Načela, sprejeta na Mednarodni konferenci o katalogizacijskih načelih v Parizu oktobra 1961 (1961). Knjižnica, 5(1-4), 110-117.

Smiraglia, R. P., & Leazer, G. H. (1999). Derivative bibliographic relationships: The work relationship in a global bibliographic database. Journal of the American Society for Information Science, 50(6), 493-504

Tillett, B. B. (1987). Bibliographic relationships:Toward a conceptual structure of bibliographic information used in cataloging. Ph.D. dissertation. Los Angeles: Graduate School of Library and Information Science.

Vellucci, S. L. (1990). Uniform titles as linking devices. Cataloging & Classification Quarterly, 12(1), 35-62.

Verona, E. (1959). Literary unit versus bibliographic unit. Libri, 9, 79-104.

Verona, E. (1970). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 1: Odrednice i redalice. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Verona, E. (1983). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 2: Kataložni opis. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Verona, E. (1986). Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 1: Odrednice i redalice. Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo.

Wilson, P. (1989). Interpreting the second objective of the catalog. Library Quarterly, 59(4), 339-353.

Yee, M. M. (1994). What is a work? Part 1: The user and the objects of the catalog. Cataloging & Classification Quarterly, 19(1), 9-29.

Objavljeno
2014-04-07
Rubrike
NEOPREDELJENO