STROKOVNO POSVETOVANJE ZBDS 2002 »KNJIŽNICE IN JAVNOST«, Bled, Festivalna dvorana, 14. – 16. oktober 2002

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije ZBDS = Slovenian Library Association

Celotno besedilo:

PDF