DIGITALNE KNJIŽNICE DOMA IN PO SVETU ZA POTREBE POUKA V ŠOLSKI KNJIŽNICI

Zdenka Verlič

Povzetek

Izvleček

V prispevku avtorici opisujeta primere in nakazujeta nekatere načine oz. možnosti uporabe digitalnih knjižnic (nekateri od njih so lahko tudi primeri njihove gradnje) doma in po svetu v izobraževalne namene. Izbrali sta primere knjižnic, ki so primerne ali namenjene za uporabo knjižničarjem, učiteljem in učencem/dijakom na stopnji naše osnovne in srednje šole. Avtorici naštejeta prednosti in slabosti uporabe digitalnih knjižnic ter opišeta lastnosti kvalitetne digitalne šolske knjižnice.

Ključne besede

digitalne knjižnice; šolske knjižnice; osnovne šole; srednje šole

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

A memorandum of lifelong learning. (2000). Brussels: European Commission.

Borgman, C. L., Gilliland-Swetland, A. J., Leazer, G. H., Mayer, R., Gwynn, D., Gazan, R., & Mautone, P. (2000). Evaluating digital libraries for teaching and learning in undergraduate education: A case study of the Alexandria Digital Earth ProtoType (ADEPT). (2000) Library trends, Fall, 49 (2), 228-250.

Južnič, P. (1995). Virtualna knjižnica. Knjižnica, 39 (4), 31-38.

Južnič, P. (1997). Bibliotekarji in računalniška znanja. Knjižnica, 41 (2-3), 251-263.

Kolar, M. (2000). Sodelovalno učenje v šolah. Vzgoja in izobraževanje, 31 (4), 52-58.

Lesnik, B. et al. Digitalna knjižnica in slovenski visokošolski prostor. Knjižnica, 45 (1-2), 121-135.

Neuman, D. (1997). Learning and the digital library. Library Trends, Spring, Spring, (4), 687-707.

Pečko-Mlekuš, H. (2000). Vrednotenje knjižničnih zbirk in hibridna knjižnica. Knjižnica, 44 (1), 25-33.

Rožič-Hristovski, A. (2000). Vloga tradicionalnih medijev pri reševanju informacijskih potreb uporabnikov: primer Centralne medicinske knjižnice. Tradicionalni mediji v sodobni informacijski družbi. Zbornik posvetovanja ZBDS (str. 151-158). Ljubljana: ZBDS.

Saračević, T. (1999). Digitalne knjižnice: Različni pogledi in izzivi. COBISS obvestila, 4 (3), 1-17.

Žumer, F. (2000). Vpliv sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije na knjižnice osnovnih šol. Knjižnica, 44 (4), 117-136.

Žumer, F., & Kostanjevec, A. (1998). Tipi vprašanj uporabnikov in uporaba informacijskih virov v knjižnici osnovne šole. Šolska knjižnica, 8 (3), 106-123.