ZBIRNI CENTER KNJIŽNIC V PORTOROŽU

Ivan Marković

Povzetek

Izvleček

Prispevek obravnava nastanek in delovanje Zbirnega centra knjižnic v Portorožu, ki je deloval med leti 1950-53. Posebej so predstavljeni nekateri cerkveni knjižni fondi, ki so bili nacionalizirani in ali drugače zaseženi, ter njihova nadaljnja usoda po razpustitvi Zbirnega centra. Iz ohranjenih dokumentov je mogoče razbrati, da je bilo delovanje Zbirnega centra vsekakor pozitivno, saj so v njem s knjigami ravnali premišljeno in strokovno, žal pa so po njegovi razpustitvi nekateri knjižni fondi dobesedno izginili.

Ključne besede

Zbirni center knjižnic v Portorožu; Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper; knjižnični fondi; Istra

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Acquavita, V. (1997). La biblioteca della Comunita tra passato e futuro. Cinquantesimo anniversario della Comunita degli Italiani di Buie. Trieste-Fiume-Buie, 46-49.

Kodrič-Dačić, E. (2000). Federalni zbirni center in njegov prispevek k dopolnitvi fondov narodne in univerzitetne knjižnice. Knjižnica, 44 (4),51-63.

Markič, M. (1953). Nekatera vprašanja naših arhivov. Istrski zgodovinski zbornik, 153.

Pahor, M. (1979). Mestna knjižnica v Kopru, njen nastanek in razvoj do leta 1954. Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, 53-75.

Savnik, R. (1985).Zbirni center knjig v Portorožu. Zbornik Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, 16-17.