KNJIGE IZ 16. STOLETJA: PRIMER ZBIRKE »RARA« V OSREDNJI KNJIŽNICI SREČKA VILHARJA V KOPRU

Damjana Ivančič

Povzetek

Izvleček

V prispevku avtorica predstavlja značilnosti knjig iz 16. stoletja, ki so del obsežnejše zbirke redkih in dragocenih knjig »Rara«, ki jo hranijo v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru. Opisani so tudi začetki tiskarstva v Istri in Kopru, zunanje značilnosti knjig iz 16. stoletja v primerjavi z inkunabulami in kratek opis 38 naslovov oziroma 33 enot knjig iz omenjene zbirke.

Ključne besede

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper; stare knjige; dragocene knjige; 16. stol.

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Ascarelli, F, & Menato, M. (1989). La tipografia del 500 in Italia. Firenze: Olschki.

Berčič, B. (1999). Turini, Antonio. V Enciklopedija Slovenije, knj. 13 (str. 396). Ljubljana: Mladinska knjiga.

Bošnjak, M. (1970). Slavenska inkunabulistika. Zagreb: Mladost.

Castellani, C. (1973). La stampa in Venezia dalle sue origini alla morte di Aldo Manuzio. Trieste: Lint.

Ferrari, G. F. (1981-1982). Per la storiografia della stampa e degli studi tipografici riguardo all' Istria. V Atti e memorie (str. 399). Rovigno: Centro di ricerche storiche.

Luciano, T. (1884). Panfilo Castaldi di Feltre. V La Provincia d'Istria, 1.9., 141-143.

Marković, I. (2001). Fondi librari e biblioteche a Capodistria. Capodistria: Comunita italiana (v tisku).

Semi, F. (1975). Capris. Iustinopolis Capodistria. Trieste: Lint.

Semi, F. (1991). Istria e Dalmahzia. Uomini e tempi. Udine: Del Bianco.

Zappella, G. (1996). Manuale del libro antico. Milano: Editrice Bibliografica.

Zappella, G. (1997). Dizionario dei tipografi e degli editori italiani. Il cinquecento. Vol. 1. Milano : Editrice Bibliografica.